Samen de circulaire economie versnellen

11-11-2020

Connie Paasse nieuwe directeur Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus heeft per 4 november een nieuwe directeur: Connie Paasse. Connie is een ervaren manager uit de internationale, chemische industrie. De Green Chemistry Campus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een incubator die een totaaloplossing biedt voor innovatieve biobased ondernemers die opereren op het snijvlak van agro en chemie. Connie gaat richting geven aan de strategie om dit succes verder uit te bouwen en te versnellen.

Ervaren manager uit de chemische industrie

Connie’s laatste functie was plant manager bij BP Chembel in Vlaanderen. Ze heeft in haar loopbaan zowel gewerkt met petrochemische als met hernieuwbare grondstoffen. Haar ervaring met het leiden van organisaties, het opzetten en uitvoeren van business strategieën en met de inzet van nieuwe technologie voor de duurzame benutting met grondstoffen maakt haar volgens de raad van commissarissen en aandeelhouders van de Campus bij uitstek geschikt om de Campus samen met het team de komende jaren verder uit te bouwen.

Nadat de vorige directeur Petra Koenders afgelopen juni wethouder werd van de gemeente Bergen op Zoom, hebben business development manager Marcel Ernes en manager operations Arjan Oostvogels samen het interim directeurschap vervuld. Nu neemt Connie Paasse de leiding van hen over.

Faciliteren van innovaties in groene en circulaire chemie

“Door innovaties in groene en circulaire chemie te faciliteren, draagt de Green Chemistry Campus bij aan een concurrerende en duurzame economie”, vertelt Connie. “Denk aan het BioVoice programma dat vragen van het grootbedrijf verbindt aan oplossingen van innovatieve mkb’ers. Of de demo facility waar TNO de productie van groene chemische bouwstenen opschaalt richting commerciële productie. Ik kijk ernaar uit om met het ecosysteem van de Circular Biobased Delta samen te werken en om gezamenlijk kansen vanuit de Europese Green Deal voor de regio te benutten”.

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde voor economie, kennis en talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant spreekt mede namens de twee andere aandeelhouders van de Campus – N.V. REWIN West-Brabant en de gemeente Bergen op Zoom (via de N.V. Aangenaam) - als hij zegt: “Nu inzetten op circulariteit versterkt ons verdienvermogen van morgen. Daarom zetten we hier als provincie met onze partners ook versneld op in: zo creëren we massa en impact op weg naar een circulaire en duurzame toekomst voor Brabant. De Green Chemistry Campus is voor ons dé aanjager van de biobased economy en we hebben er alle vertrouwen in dat zij een waardevolle partner blijft met een ervaren manager als Connie Paasse aan het stuur.”

Green Chemistry Campus: Accelerating Biobased Business

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en houtafval vormen daarvoor de basis. De campus biedt start-ups en scale-ups niet alleen toegang tot faciliteiten zoals laboratoria, een demo facility en kantoorruimte, maar ook tot ondersteuning op het gebied van financiering, marketing en technologie. Op dit moment is een stimuleringsregeling van €1,2 miljoen beschikbaar voor biobased mkb’ers die samen met de Campus willen werken aan de totstandkoming van een bio-circulaire economie.