Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

10-09-2020

€ 1,2 miljoen via GCC voor biobased MKB

Met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, stelt de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Green Chemistry Campus € 1.187.500,- beschikbaar voor midden- en kleinbedrijven (MKB) uit de Europese Unie die actief zijn in de biobased economy.

 

Financiering voor opschaling

De gemeente Bergen op Zoom ziet MKB en startup-bedrijven als belangrijke spil in de nieuwe economie. Zij zijn vaak flexibel en wendbaar, kunnen op korte termijn innoveren en producten op de markt brengen. Financiering is dan ontzettend belangrijk om van een laboratorium- en testfase over te kunnen stappen naar een productiefase.

Maximaal € 95.000,- per aanvraag in de vorm van cofinanciering

De financieringsmogelijkheden voor het MKB zijn echter complex en sluiten vaak niet aan bij de behoefte van deze bedrijven. Van 1 september 2020 tot 1 juni 2023 kunnen ondernemers daarom een beroep doen op de gemeentelijke ‘Stimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus’. Per aanvraag is maximaal € 95.000 beschikbaar (1x50K + 3x15K te stapelen tot één aanvraag). Deze bijdragen worden in de vorm van cofinanciering verstrekt. Dat betekent dat een onderneming eenzelfde (in kind) bedrag als de stimuleringsbijdrage inbrengt.

Goede uitgangspositie

De provincie Noord-Brabant draagt bij aan deze regeling omdat het de biobased economy ziet als motor voor de Brabantse kenniseconomie en de werkgelegenheid. Noord-Brabant kent een goede uitgangspositie om de biobased economy te ontwikkelen: de aanwezige chemie gebruikt resten uit de agrofoodsector. De provincie Noord-Brabant zet zich daarom samen met kennispartners, bedrijfsleven en ontwikkelbedrijven in om clusters en ketens te ontwikkelen die (inter)nationaal het verschil maken.

De Green Chemistry Campus speelt daarin een rol als incubator voor ondernemers die hun biobased innovaties op willen schalen. De campus biedt laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes en technologische en bedrijfskundige expertise. 

Meer informatie

De aanvragen stromen binnen dus meld je snel aan. 

Bron: Agro & Chemie