Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

18-07-2019

Nederlandse overheid investeert in opschaling Biorizon op Green Chemistry Campus

Onlangs werd bekend dat voor 130M Euro in de regio Midden- en West-Brabant wordt geïnvesteerd, waarvan 10 miljoen door de Nederlandse overheid. Dit is het resultaat van de Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves. Eén van de 17 projecten van de Deal is het door Shared Research Center Biorizon geïnitieerde project ‘Kennis in de Biobased Economie’.

Het doel van dit project is de opschaling van onderzoek naar bio-aromaten. Concreet gaat het om investeringen in analyseapparatuur en in specifieke continue procesopstellingen voor bewijsvoering op TRL4/5. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de demo facility van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, de thuisbasis van Biorizon.

Deze investeringen brengen het ultieme doel van Biorizon weer een stap dichterbij: het in staat stellen van de chemische industrie om vanaf 2025 bio-aromaten op commerciële schaal te produceren. Daarnaast versterken de investeringen ook het regionale ecosysteem en ze verrijken de kennis in de biobased economie.

Biorizon feliciteert de stuur- en werkgroep achter de Regio Deal met het behalen van dit resultaat en ziet uit naar het in de praktijk brengen van dit project.

Meer informatie over de regiodeal kunt u vinden op: www.rewin.nl/regiodeal en http://www.midpointbrabant.nl/regiodeal/ 

Voor meer informatie over Biorizon en/of deze specifieke Regio Deal kunt u contact opnemen met Roger Blokland via roger.blokland@tno.nl of +31 (0)6 11 27 60 55.