Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

24-03-2016

Biorizon schaalt bio-aromatenonderzoek wederom op

Shared Research Center Biorizon schaalt haar onderzoek naar bio-aromaten wederom flink op. Samen met 9 partners gaat Biorizon in het grensoverschrijdende BIO-HArT-project de komende 3 jaar werken aan de opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa. Eind 2018 moet dit resulteren in werkende procesopstellingen om kilo’s proefmonsters te kunnen produceren voor de industrie. Daarnaast worden de processen voor de vervaardiging van bio-aromaten verder geoptimaliseerd.

Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie

Het acroniem BIO-HArT staat voor 'Biorizon Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie'. De afgelopen jaren heeft Biorizon drie commercieel veelbelovende technologieën ontwikkeld voor de conversie van hout, suikers en lignine in aromaten. Door de technologie binnen dit project op een grotere schaal te bewijzen, neemt het vertrouwen in de toepasbaarheid van de technologie op industriële schaal toe en neemt het risico om te investeren af. Tegelijkertijd kunnen de bio-aromaten in voldoende kwantiteit geproduceerd worden om applicatie ontwikkelingstrajecten te starten.

"Het BIO-HArT-project is een zeer belangrijke stap richting ons uiteindelijke doel: commerciële productie van bio-aromaten mogelijk maken voor 2025", zegt scientific manager van Biorizon Jan Harm Urbanus.

Volgende stap in industriegedreven roadmap van Biorizon

Dit project is de volgende stap in de industriegedreven roadmap van Shared Research Center Biorizon. Het BIO-HArT-project heeft 3 doelen:

  1. Ontwikkelen van geoptimaliseerde procedures voor chemie en proces.
  2. Realiseren van generieke en multi-purpose procesopstellingen voor de 3 technologieën (hout, suikers en lignine naar aromaten).
  3. Vervaardigen van proefmonsters van suikers, lignine, furanen, alkylfenolen, mono-, di- & tri-zuren, gefunctionaliseerde fenolen en andere aromatische verbindingen. Samen met de industrie worden vervolgens applicaties ontwikkeld op basis van deze proefmonsters.

De projectresultaten van BIO-HArT zullen samen met de industrie verder worden doorontwikkeld om uiteindelijk te worden geïmplementeerd in nieuwe waardeketens waarbij meerdere grondstofleveranciers, chemische bedrijven en eindgebruikers betrokken worden en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe productielocaties.

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie

Het ontwikkelen en opschalen van technologie voor de productie van bio-aromaten is een grote uitdaging die veel vergt in termen van kennis, ervaring en faciliteiten. Daarom bundelen Nederlandse en Vlaamse bedrijven, overheden en kennisinstellingen binnen Biorizon en het BIO-HArT-project hun krachten. Samen maken ze niet alleen deel uit van de Biobased Delta, maar ook van het grootste chemische cluster ter wereld, het ARRR cluster (Antwerpen-Rotterdam-Rhine-Ruhr).

Projectcoördinator en mede-initiator van Biorizon TNO werkt in dit project samen met het Vlaamse VITO (tevens mede-initiator van Biorizon), Avantium, Chemelot InSciTe, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Bio Base Europe Pilot Plant, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en DSM ChemTech Center. Daarnaast zal er nauw worden samengewerkt met grondstofleveranciers, producenten en verwerkers van aromaten, eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

De BIO-HArT procesopstellingen zullen worden gerealiseerd op vijf verschillende locaties in de grensregio die elkaar optimaal aanvullen: de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent, de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, de Chem&Tech Campus in Leuven en Blue Gate in Antwerpen. De versnelde vorming van waardeketens binnen dit project zal een impuls geven aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40% van de chemicaliën is aromatisch van aard. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie en dat leidt tot uitstoot van CO2. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Interreg

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert. Op een totaal budget van € 6.085.445,38 levert Interreg een bijdrage van € 3.042.722,69 (50 %) en daarnaast investeren de provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant additioneel in dit project. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van de Vlaams-Nederlandse grensregio als toplocatie voor de omschakeling naar een meer duurzame biogebaseerde economie en een efficiënte omgang met hulpbronnen.

     

   

Meer informatie

  • Meer informatie over Biorizon: www.biorizon.eu
  • Word lid van de Biorizon Community: www.biorizon.eu/community
  • Als u meer wilt weten over (participatie in) het BIO-HArT-project of over Biorizon kunt u contact opnemen met Nadine Wennersbusch via nadine.wennersbusch@tno.nl of +31 (0)88 866 63 71