Samen de circulaire economie versnellen

07-11-2022

DSD vestigt zich op Green Chemistry Campus dankzij stimuleringsregeling

DSD, onderdeel van Innovative Sustainable Technologies BV (IST), dat technologie ontwikkelt om groene chemische bouwstenen uit biogrondstoffen te halen, heeft zich op de Green Chemistry Campus gevestigd. Het bedrijf ontvangt hiervoor een bijdrage uit de ‘Stimuleringsregeling Biobased Economy’ van de gemeente Bergen op Zoom en provincie Noord-Brabant. Op de Campus gaat DSD scheidingstechnologie testen.

DSD directeur Hans van Klink: “Het terrein en de faciliteiten van de Green Chemistry Campus zijn bij uitstek geschikt voor ons proces. We kunnen hier zowel binnen als buiten proeven doen. Ik kende de mensen van de Campus al goed en de synergie met bedrijven uit het ecosysteem is een voordeel. Zo hebben we al proeven gedaan om kleine deeltjes uit waterige stromen te filteren met Evodos, dat ook aan de Campus verbonden is.”

Scheidingstechnologie testen in voorbehandeling suikerbieten

DSD heeft een technologie ontwikkeld om vanuit biogrondstoffen, met maximaal 30% droge stof, bouwstenen voor de groene chemie te halen. IST werkt momenteel aan een conceptual engineering fabriek om vanuit suikerbieten bio-ethanol te maken. Op de Campus gaat DSD nu onderzoeken hoe na de voorbehandeling van dit proces een scheiding aangebracht kan worden tussen een vaste fractie met vezels en een waterige stroom met suikers. Het deel van de fabriek wat gebruikt wordt voor de voorbehandeling is inmiddels op de Campus gearriveerd.

Het voordeel van de technologie van DSD is dat het relatief kleinschalig kan worden opgezet in diverse regio’s zodat er zo min mogelijk transportkilometers zijn. Daarnaast is het proces zeer efficiënt en mede daardoor energiezuinig.

Betaprocess: ultrasnelle technologie om biogrondstoffen te behandelen

DSD heeft een revolutionaire innovatie ontwikkeld om landbouw en chemie met elkaar te verbinden. Het concept bestaat uit een bioraffinagemethode, waarbij gewassen snel worden omgezet in bruikbare grondstoffen. Dit proces, Betaprocess, is sneller en efficiënter dan de huidige verwerkingsmethoden. Betaprocess breekt de in biogrondstoffen aanwezige macrostructuren in slechts een fractie van een seconde af.

€ 1,2 miljoen via de Green Chemistry Campus voor biobased MKB

DSD ontvangt voor het onderzoek op de Green Chemistry Campus een bijdrage uit de biobased stimuleringsregeling. In september 2020 stelde de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Green Chemistry Campus en met behulp van een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant, € 1.187.500,- beschikbaar voor midden- en kleinbedrijven uit de EU die actief zijn in de biobased economy. Bedrijven kunnen maximaal € 95.000,- aanvragen in de vorm van cofinanciering.

DSD is het zesde bedrijf dat gebruik maakt van de stimuleringsregeling. Eerder ontving Fruitleather een bijdrage voor het doorontwikkelen van een plantaardig alternatief voor leer op basis van mango’s, Dutch Water Tech kreeg een bijdrage voor het ontwikkelingen van biobased waterplanteilanden, Terrawatt Biochar kreeg een bijdrage vanuit de stimuleringsregeling voor een pyrolysepilot op de Campus voor de ontwikkeling van biochar voor CO2-negatief asfalt, Impershield ontwikkelde een biobased onkruidbeheerser en Stabican bereidde opschaling op de Campus voor.

DSD

Als biobased conceptontwikkelaar is DSD / IST een belangrijke speler en initiator bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën, zoals het revolutionaire Betaprocess en de verzuringtechnologie. Hiervoor is nationaal en internationaal grote belangstelling en de toepasbaarheid is inmiddels mogelijk en haalbaar gebleken. Neem voor meer informatie contact op met directeur Hans van Klink via hans@dsdbv.com of +31 (0)6 53 40 47 21.

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is een incubator waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken aan de opschaling van biobased en circulaire innovaties. De Campus biedt laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes, technologische en bedrijfskundige expertise en een levendige community van gelijkgestemde ondernemers die elkaar graag verder helpen. Zo werken we samen aan de totstandkoming van een circulaire economie en een sterke regio. Neem voor meer informatie contact op met business development manager Marc Lankveld via m.lankveld@greenchemistrycampus.com.