Netwerk & Advies

Netwerk

Organisaties die member worden van de Green Chemistry Campus Community, worden onmiddellijk opgenomen in het hoogwaardige en veelzijdige netwerk van de Campus. Van overheden tot kennisinstellingen, van MKB tot grote industrie en van financiers tot inhoudelijke experts: Campus vestigers kunnen rekenen op actieve bemiddeling. 

Advies: coaches en experts

Members van de Green Chemistry Campus Community krijgen toegang tot een omvangrijk netwerk van coaches en experts tegen gunstige voorwaarden. De campus heeft speciale afspraken gemaakt én zorgvuldig geselecteerd op aantoonbare affiniteit en ervaring met het onderwerp biobased chemie. Daardoor bent u verzekerd van de beste match. 

Hieronder volgt een overzicht van coaches en experts die Green Chemistry Campus Community Members via de Campus in kunnen schakelen.

IP advies 

 • patentering
 • IP in een apart bedrijf onderbrengen
 • ...

Juridisch advies

 •  
 • organisatievorm
 • contracten
 • geheimhouding & NDA
 • ...

Advies rond effectieve product-marktcombinaties

 • kiezen van de juiste marktfocus
 • prijsstelling van duurzame producten
 • markt(introductie) van duurzame producten
 • ...

Advies rond verzekeringen

 • aansprakelijkheid
 • risico
 • ...

Advies over financiering

 • opstellen van sluitende business case
 • verbinden met een netwerk van financiers
 • keuze voor (soort) investeerder
 • succesvol pitchen
 • ...

Technologie coach

 • product en proces analyses uitvoeren & interpreteren
 • voor- en nadelen verschillende technologieën
 • inhoudelijk advies op gebieden als lignine, pyrolyse of PLA
 • R&D protocollen
 • ...

Subsidie-advies

 • welke regelingen zijn er?
 • welke subsidieregeling is voor u (niet) interessant en waarom?
 • do's & don'ts bij het aanvragen van een subsidie
 • ...

Marketing coach

 • positionering t.o.v. concurrenten
 • profilering in de markt
 • effectieve PR inclusief social media
 • ...

HR advies

 • bemiddeling bij het inzetten van stagiairs, operators en onderzoeksassistenten
 • ...

Advies op het gebied van wet- en regelgeving

 • LCA (recyclebaarheid, levensduur)
 • gezondheid
 • CO2
 • procesveiligheid
 • logistiek (vervoer & opslag van biomassa)
 • ...

Ondernemerschapscoach

 • missie, visie, strategie
 • bedrijfsontwikkelplan
 • vinden van een launching customer
 • ...

Dit overzicht is niet uitputtend; in overleg met u spreken we ons netwerk aan en verbinden u met de juiste persoon. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over een membership van de Green Chemistry Campus Community en/of bovenstaande diensten? Neem dan contact op.

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant