Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

Community members

Onderstaande organisaties zijn onderdeel van de Green Chemistry Campus Community

 

Biorizon

BiorizonShared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO richt zich op de technologische ontwikkeling voor de productie van functionele biobased aromaten.


TNO

TNODe missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO verlegt grenzen onder andere door het combineren van expertises en het opzetten van shared research zoals op de Green Chemistry Campus. De duurzaamheidsrevolutie in de chemische industrie biedt enorme kansen om innovaties te bewerkstelligen in het gebruik van grondstoffen, productiemethoden en waardeketens. TNO helpt daarbij door samen met de chemische industrie te werken aan ontwikkeling en toepassing van duurzame grondstoffen, producten, processen en productieketens.


VITO

VITOVITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. VITO levert intelligente en kwalitatief hoogwaardige oplossingen die een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor grote en kleine bedrijven. Het biedt objectief onderzoek, studies en adviezen op basis waarvan de industrie en de overheid hun toekomstig beleid kunnen bepalen.


Relement

RelementRelement is een bedrijf voor de ontwikkeling, productie en marketing van bio-aromaten. Relement is een spin-off die voorkomt uit het werk wat TNO verricht binnen Shared Research Center Biorizon. Relement zet biomassaresiduen om in hoogwaardige bio-aromaten. Deze functionele bio-aromaten zijn niet alleen veel duurzamer, maar vooral ook kwalitatief beter: verf wordt bijvoorbeeld beter bestand tegen zonlicht en isolatieschuim wordt sterker.


Circular Biobased Delta

Circular Biobased DeltaDe Stichting Circular Biobased Delta is een samenwerking van provincies, bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Samen lopen we voorop in het ontwikkelen van een duurzame ‘biobased’- economie. We steunen daarom bovenregionale initiatieven die zich richten op het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie, de bouw en de verpakkingsmaterialen. Natuurlijke reststromen uit land- bos- en tuinbouw, zoals van suikerbieten, mais, hennep en hout maar ook organische reststromen van industrie en waterzuivering, gaan zo het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen.


Centre of Expertise Biobased Economy

Centre of Expertise Biobased EconomyDe missie van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is bedrijven helpen in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving kunnen dragen en vormgeven. De activiteiten van het CoE BBE zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het over het verkrijgen van goed opgeleide professionals, faciliteiten voor prototyping en een centraal kennispunt voor biobased onderwijs, onderzoek en facilitering. Om hierin te kunnen voorzien werkt het CoE BBE met de volgende pijlers; biobased onderwijs innovatie, toegepast biobased onderzoek en business support. Het CoE BBE is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.


DSD

DSDAls biobased conceptontwikkelaar is DSD / IST een belangrijke speler en initiator bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën, zoals het revolutionaire Betaprocess en de verzuringtechnologie. Hiervoor is nationaal en internationaal grote belangstelling en de toepasbaarheid is inmiddels mogelijk en haalbaar gebleken.


Chemploy & ChemxPro

Chemploy & ChemxProChemploy richt zich op het verbinden van professionals en bedrijven in de chemie, food, farma, medical devices en biotech in Nederland, België en Duitsland en bemiddelt in rollen op het gebied van techniek, wetenschap, commercie en management. Professionals zijn in dienst bij Chemploy en kunnen worden ingezet op flexibele basis bij opdrachtgevers of maken deel uit van de engineering teams van ChemXpro. ChemXpro biedt diverse engineering diensten aan zoals ontwerpstudies, product- en procesoptimalisaties en veiligheidstudies. Bij Chemxpro begint alles met het verkrijgen van proces- en productbegrip. Daaruit volgt een plan en de implementatie met een multidisciplinair team.


Evodos Dynamic Settlers

Evodos Dynamic SettlersEvodos is een Raamsdonksveerse fabrikant van apparatuur voor het scheiden van vaste deeltjes in vloeistoffen. Begin April 2019 heeft Evodos deelgenomen aan de BioVoice Challenge voor het ontwateren van biomassa voor Cargill. Vanuit beide partijen werd hierdoor duidelijk dat er een business case was voor het gebruik van de Evodos Dynamic Settling Technology. Als onderdeel hiervan werd er een test protocol opgesteld met succescriteria. Er moest een locatie worden gevonden waar Evodos naast het gebruik van de faciliteiten met logistieke ondersteuning ook toegang had tot laboratorium ondersteuning en de juiste procesvergunningen. Green Chemistry Campus te Bergen op Zoom kon al deze ondersteuning verlenen en heeft dit tot volle tevredenheid gedaan.


Gova Handelskwekerij

Gova HandelskwekerijPotentia e Plantis ; Kracht uit Planten: vanuit de Laurierkwekerij van Gova en het scala aan onderzoeken dat al jarenlang in huis wordt uitgevoerd, is het idee ontstaan om het eigen gesnoeid laurierblad te verwerken tot nieuwe producten. Dit in het kader van “No Waste”, onze 100% duurzame doelstelling en de kracht die wij in planten zien. Gova heeft daartoe een eigen laboratorium gebouwd waarin ze plantaardige materialen onderzoeken en verwerken tot innovatieve producten op onder andere Culinair en Care gebied.


Jiffy Group

Jiffy GroupJiffy is onderdeel van de internationale Jiffy Group die substraten en systemen voor plantvermeerdering ontwikkelt, produceert en verkoopt.


Dutch Water Tech

Dutch Water TechDutch Water Tech is gespecialiseerd in de biologische en duurzame aanpak van problemen bij oppervlaktewateren en wat daarop uitkomt. Projecten variëren van projecten in grote waterpartijen tot de duurzame aanpak van stank bij rioleringsstelsels. Zo helpen zij gemeentes, waterschappen en overheidsgelieerde diensten op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarbij gebruiken ze duurzame middelen, zoals waterplanten of bacteriën die sliblagen afbreken, maar ook producten voor oeverbescherming van biopolymeren, zoals een kooi om waterplanten in parkvijvers te beschermen tegen vraat door ganzen. Dutch Water Tech, een BioVoice winnaar, is al gevestigd in Bergen op Zoom. CEO Mark den Dubbelden: ‘Ik had wel eerder gehoord van de Green Chemistry Campus, maar pas sinds BioVoice kwam ik erachter hoe waardevol het netwerk van de community voor ons kan zijn.Samen met Rodenburg Biopolymers gaan we nu een product ontwikkelen voor de oesterkweek.”


Fruitleather Rotterdam

Fruitleather RotterdamFruitleather ontwikkelt een nieuw, milieuvriendelijk maakproces dat afgedankt fruit omzet in duurzaam, leerachtig materiaaldat sterk genoeg is om te worden gebruikt voor schoenen, handtassen en andere producten. Fruitleather haalt afgedankt fruit zoals mango’s op waarvoor anders moet worden betaald om het af te voeren. Vervolgens zetten ze het om in een flexibel materiaal dat met een speciale coating kan worden gebruikt om bijvoorbeeld schoenen van te maken. Op de Campus gaat Fruitleather het ‘leer’ doorontwikkelen naar een industrieel chemisch proces. Daarnaast krijgen ze ondersteuning op het vlak van financiering en subsidies.


Bionative Industries

Bionative IndustriesBionative Industries is een door Bart de Raad en Daan Sybesma opgerichte start-up die een 100% in water oplosbare plasticvervanger ontwikkelt. Met veel verschillende mogelijke toepassingen wordt door Bionative Industries het materiaal nu omgezet naar een product. Hier is veel onderzoek & ontwikkeling voor nodig en dit kunnen ze niet alleen. Het Green Chemistry Innovation Lab biedt Bionative Industries toegang tot een groot netwerk van specialisten. Dit zal ze een stap in de volgende richting helpen zetten om een product op de markt te brengen.


Bio4Pack

Bio4PackBio4Pack ontwikkelt biobased en composteerbare verpakkingen met het hoogst mogelijke gehalte aan hernieuwbare grondstoffen. Van verpakkingen voor mueslirepen tot de verpakking van fruit en van draagtasjes tot zakken waar aardappelen in worden verpakt. Binnen de Campus Community wil het in Duitsland en Nederland gevestigde bedrijf kennis en onderzoeken uitwisselen.


Gooskens Hout

Gooskens HoutVurenhout is een veel toegepaste houtsoort die in Nederland volop verkrijgbaar is. Het hout is echter niet bestand tegen weersinvloeden en wordt daarom niet vaak onbehandeld toegepast. Met polytreat wordt getracht het levensduur van vurenhout te verlengen. Polytreat is het polymeriseren van pyrrool op het houtoppervlak, hierbij ontstaat polypyrrool dat het hout naast bescherming ook een matte zwarte kleur geeft. Polypyrrool is een bijzondere polymeer met een aantal bijzondere eigenschappen waaronder (UV) stralings-absorptie en –reflectie en zo ook dus zonlicht. Pyrrool kan gewonnen worden uit biomassa. We zien in GCC een partner die ons kan ondersteunen in het uitvoeren van veroudering- en duurzaamheidstesten, de biologische herkomst van pyrrool, proces optimalisatie en mogelijk ook LCA analyses.


Nettenergy BV

Nettenergy BVNettenergy produceert duurzame energie en grondstoffen uit plantaardige biomassa. Het heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van de innovatieve flash pyrolyse technologie PyroFlash, het produceren van hoogwaardige pyrolyse olie en het toepassen van pyrolyse-olie in dieselmotoren en warmte-krachtkoppeling (WKK). Nettenergy richt zich op lokale markten waarbij de grondstof (hout, gras, gewasresten) voor het pyrolyse proces al aanwezig zijn. Nettenergy wil de eigenaren van deze grondstof (gemeentes, bosbeheerders, landbouwers) in staat stellen zelf elektriciteit en warmte op te wekken. Hiervoor wordt gewerkt vanuit een uniek concept: de mobiele pyrolyse installatie.


Nimaro Ageno Consult

Nimaro Ageno ConsultNimaro Ageno Consult biedt onafhankelijk advies aan klanten uit de chemische industrie die geconfronteerd worden met de noodzaak bestaande producten verder te ontwikkelen of nieuwe te lanceren en - indien gewenst - te beschermen met paten(en). Doordat de expertise van Nimaro Ageno Consult op technisch-wetenschappelijk vlak ligt, vervult het bureau in het valorisatietraject regelmatig een brugfunctie tussen (eventueel academisch) idee en commercieel product. Henri Grünbauer is gecertificeerd 6sigma 'black belt'. In voorkomende gevallen steekt hij zelf de handen uit de mouwen om een goed idee te testen. Zijn specialiteit en ervaring liggen op het gebied van de ontwikkeling van producten, gebaseerd op tweede generatie 'renewables', zoals lignine, bietenpulp en –in het GCC onderzoek- biomassa


Groene Vaert

Groene VaertManagement en consultancy op het gebied van de bio-gebaseerde economie en gerelateerde cleantech activiteiten door Willem Sederel.


Lightronics

LightronicsLightronics is – als producent van verlichtingsoplossingen voor de (semi)openbare ruimte – partner van onder meer overheden, ov-organisaties, energiemaatschappijen, industrie, woningbouwcoörporaties, architecten en installateurs. Het bedrijf bestaat ruim zeventig jaar en is gevestigd in Waalwijk. Lightronics streeft naar inventieve lichtoplossingen die het milieu minimaal belasten. Zij doet dit onder meer door energiezuinige lichttechniek en te kiezen voor recyclebare materialen. Efficiency in productie, opslag en transport vertaalt zich in een duurzaam eindproduct. Om kwaliteit te kunnen garanderen worden halffabricaten en eindproducten op vele punten gecontroleerd en getest, conform ISO9001 en ISO2859. De veiligheid en prestaties van de producten van Lightronics worden geborgd door onze onder meer het DEKRA Led Performance certificaat en het lakcertificaat Qualitycoat ISO12944.