Team

Het team van de Green Chemistry Campus stelt zich voor:


Petra Koenders - Directeur Green Chemistry Campus

Ik zie het als mijn taak om de GCC te ontwikkelen naar een faciliteit die in verbinding staat met haar omgeving en die marktontwikkelingen ondersteunt. De campus geeft mede vorm aan de transitie naar een biobased society (onderdeel circulaire economie). We faciliteren grote en kleine bedrijven die groene chemische bouwstenen ontwikkelen voor de markten bouw, verpakkingen, coatings en kleuren.

Mijn drijfveer komt vanuit het feit dat ik ervan overtuigd ben dat zo’n faciliteit als de GCC nodig is.

Mijn levensmotto is het lemniscaat – je moet jezelf altijd in balans zien te brengen. Ik sta continu lerend in het leven, maar leef niet saai en ga een uitdaging niet uit de weg. Daarom ben ik op de eerste plaats mijzelf, maar tevens vrouw van, en moeder en professional/vriend/vriendin.


Peter van der Ham - Business Development Manager

Naast acquisitie van partijen (starters, onderzoeksinstellingen en bedrijven) houd ik mij bezig met het ontwikkelingen van groene projecten die passen binnen de focus van de GCC. Dit is vaak iets dat overleg met meerdere partijen behelst en daarom een lange adem vraagt.

Zelf heb ik na een groene start als biotechnoloog begin jaren 80, inmiddels 35 prachtige jaren in de petrochemie mogen werken. De laatste jaren houd ik mij bezig met groene chemie, een nieuw terrein en een geweldige uitdaging om aan jonge chemici en chemisch technologen door te geven.

Motto: Pluk de dag en werk aan de toekomst.


Corné van Loenhout - Business Consultant

Ondanks dat ik nog maar 49 ben, heb ik onlangs mijn 30-jarig ondernemersjubileum gevierd. Een periode waar alles voorbij is gekomen. Het ondernemersbestaan is met recht intrigerend en dynamisch en naar mijn mening het meest onderschatte beroep ter wereld. De laatste jaren ben ik actief als ‘biobased’ ondernemer en heb hiermee ‘internationalisering’ aan mijn expertise toegevoegd. 

Ik heb een sterke voorkeur voor de grondbeginselen van de Cradle to Cradle filosofie. Een juiste toepassing van hernieuwbare grondstoffen, verantwoord water- en energiegebruik en respect voor onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord. Ik werk op dit moment aan de transitie van de grafische industrie (lineair wordt circulair)en doe dat met mijn bedrijf Shepart Circular Printing. Mijn kracht schuilt in mijn netwerk, de natuurlijke behoefte om behulpzaam te zijn en mijn hands-on mentaliteit wanneer het gaat over persoonlijke- en bedrijfsontwikkeling.

Ben je (beginnend) (biobased) ondernemer en heb je een vraag over de ontwikkeling van je onderneming of product? Bel me dan. Ik help je graag!


Cees Hamelink - Adviseur

Ik houd me nu bezig met het opzetten van een laboratorium op de Campus en het ontwikkelen van een milieuzorg- en veiligheidsbeheersysteem.  Daarnaast ben ik adviseur op het gebied van lignine verwaarding.

Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij activiteiten die te maken hebben met de overschakeling van petro based naar renewable based en ik word blij van de hoeveelheid activiteiten die er op dat gebied in Zuidwest-Nederland gaande zijn

Motto: probeer te denken in oplossingen of richtingen voor oplossingen en blijf niet hangen in de probleemstelling.


Emke Mol - Marketing & Communicatie Manager

Van de positionering van de Campus tot het mede ontwikkelen van diensten, van evenementen organiseren tot PR en van stakeholder management tot social media. Kortom, ik houd me bezig met alles wat met MarCom te maken heeft. Niet alleen voor de Campus, maar ook voor het op de Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon.

Op de Campus komt alles wat ik belangrijk vind samen: duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap, enthousiasme en gedrevenheid. 

Motto: love it, eat it, beat it or leave it; love what you do and do what you love. 


Arjan Oostvogels Operational & EHSS manager

In de dagelijkse praktijk houd ik mij -vanuit mijn functie als Operational & EHSS manager- bezig met het zo optimaal mogelijk faciliteren van onze community members. Praktisch betekent dat met name gericht zijn op:

  • het beheer en onderhoud van de faciliteiten op de Green Chemistry Campus
  • het beheer van en toezicht op de Service Level Agreements (SLA’s) met onze partners
  • het beheer van en toezicht op de geldende zorgsysteemprocedure en -instructies

Daarnaast zijn voor mij het beleid en de uitvoering van de verdere verduurzaming van de GCC belangrijke aandachtsgebieden. Van jongs af aan ben ik altijd al geïnteresseerd geweest in het tot stand komen van productieprocessen. Hoe boeiend en leuk kan het dan zijn om daar nu zo dicht bij betrokken te mogen zijn en mee te maken hoe de bouwblokken van de toekomst ontwikkeld worden.


Petra Vermunt - Marketing communications specialist

In het algemeen is mijn dagelijkse inzet gebaseerd op een brede mix tussen account management en het aansturen van creatieve- en productiegerichte processen op het gebied van marketingcommunicatie. Oorspronkelijk kom ik uit de internationale marketinghoek in de chemische industrie. Daarna ben ik jarenlang betrokken geweest bij diverse bureaus in marketingcommunicatie, voornamelijk in accountmanagement. Tot voor kort was ik als zelfstandig ondernemer volledig actief voor een aantal grotere opdrachtgevers. En nu ben ik – met veel plezier – ook betrokken bij de activiteiten van de Green Chemistry Campus.

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging waarbij teamverband, betrokkenheid en loyaliteit belangrijk zijn. Het beste kom ik tot mijn recht in een (internationale) omgeving met verantwoordelijkheid voor uitvoering, vormgeving en redactie. De inhoud van de dagelijkse materie is voor mij een belangrijk uitgangspunt.

Kortom, wat mij betreft, "my new job at GCC ticks all the boxes!” Het is een voorrecht om betrokken te mogen zijn bij de activiteiten van een 'Biobased Frontrunner' als de Green Chemistry Campus.


Sadaf Achakzai - Junior Technisch Acquisitie Manager

Onlangs ben ik afgestudeerd en gediplomeerd als chemisch technologe en heb een BSc-diploma, aan de HZ-University of applied sciences. Voor GCC ga ik mij nu voornamelijk toeleggen op het beheer van contacten met zowel onze huidige community members als ook met het aanwerven van nieuwe relaties. De goede zorg voor het nakomen van de afspraken met onze zakelijke èn toekomstige partners heeft voor mij een hoge prioriteit.Verder ben ik inzetbaar voor analytisch support en ben ik betrokken bij onze BioVoice Challenge voor het mkb.

Als chemisch technoloog vind ik dat – ondanks de wereldwijde aandacht voor het klimaat, de plasticsoep en de opwarming van de aarde – de huidige chemie nog steeds heel sterk gebaseerd is op het gebruik van fossiele brandstoffen, met name aardolie. De Green Chemistry Campus spreekt mij persoonlijk erg aan omdat het zich bezig houdt met de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Met het verminderen van onze footprint, waaronder plastiksoep kunnen wij een constructieve bijdrage leveren aan het vergroenen van onze aarde.

Om het imago te verbeteren en maatschappelijk verantwoording te nemen, wil ik graag bijdragen aan duurzaamheid en mensen stimuleren duurzaam te leven. Met als doel de aarde niet verder op te gebruiken maar door slimme technologie en verstandiger materiaalgebruik, beter en duurzamer om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen. En op die manier het leven voor onze nakomelingen niet moeilijker te maken.


Thomas van Mameren - Junior Technisch Medewerker

 

In mijn studie Biobased Technologie krijg ik te maken met vraagstukken op het gebied van biobased chemie. Dit was dan ook mijn directe raakvlak met de Campus, waarbij ik mij in een halfjaar stage specialiseerde in de problematiek rond plastic verpakkingen. Na mijn stageperiode blijf ik – naast mijn studie – voor de Green Chemistry Campus werken en maak daarbij gebruik van mijn technische kennis voor uiteenlopende projecten. De uitdagingen die ik tegen kom in mijn studie kan ik nu direct toepassen in het werkveld, wat natuurlijk superleuk en motiverend is!

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant