Samen de circulaire economie versnellen

11-04-2024

Arnold & Siedsma - Ondersteuning bij intellectueel eigendomsrechtelijke vraagtstukken

Als niet naast de energietransitie ook de grondstoffentransitie wordt gerealiseerd, worden klimaatdoelen niet gehaald. Immers, voor de energietransitie zijn onder andere zonnepanelen, windmolens, batterijen en isolatiemateriaal nodig. Daarvoor zijn grondstoffen nodig die steeds minder beschikbaar zijn. Om de klimaatdoelen te halen moeten de grondstoffen, nodig voor de energietransitie, daarom worden hergebruikt en/of gerecycled.

Als het gaat om duurzaamheid en het realiseren van klimaatdoelen is de combinatie van een grondstoffen- én energietransitie dus van groot belang. Terwijl de energietransitie draait om de overstap naar duurzame energiebronnen, richt de grondstoffentransitie zich op het verminderen, hergebruiken en recyclen van materialen.

De ontwikkeling van de circulaire economie, waarbij het gaat om het minimaliseren van afval en het terugwinnen van grondstoffen, loopt echter achter op de energietransitie. Voor een duurzame toevoer van de grondstoffen die noodzakelijk zijn voor onze energievoorziening is het zelfs zaak dat de grondstoffentransitie sneller plaatsvindt dan nu het geval is. De SER stelt, in haar advies van april 2023, dat die versnelling een noodzakelijke voorwaarde is om de ambities voor een circulaire economie in 2050 te realiseren. Daarvoor moeten bedrijven CO₂-uitstoot en primair grondstoffengebruik reduceren. Niet alleen zelf, maar ook in de toeleveringsketen, zo meent de SER.

De experts van Arnold & Siedsma ondersteunen organisaties en ondernemers bij intellectueel eigendomsrechtelijke vraagstukken die deze transities met zich meebrengen.

Arnold & Siedsma is strategisch partner van de Green Chemistry Campus

Aarzel niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen via jeroen@greenchemistrycampus.com