Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

27-04-2020

TNO’s Energy Transition Unit voegt zich bij Biorizon op de Green Chemistry Campus

TNO's Energy Transition Unit (voormalig ECN) voegt zich bij Shared Research Center Biorizon op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, een incubator voor opschaling van duurzame materialen en chemicaliën voor de bouw- en verpakkingsindustrie. Op de Campus gaat TNO werken aan bio-aromaten die kunnen worden toegepast in bitumen, rubber, scheepsbrandstoffen en harsen. Nu zijn alle drie de onderzoekslijnen van Biorizon vertegenwoordigd op de Campus. Dit versterkt zowel Biorizon als de biobased economy in de regio.

Directeur van de Green Chemistry Campus, Petra Koenders, is verheugd met de komst van TNO's Energy Transition Unit: “Biorizon is al sinds 2013 gevestigd op de Campus en we hebben het een indrukwekkende groei door zien maken van labschaal, naar demoschaal naar toepassingen in applicaties. Onze demo facility en laboratoria werden door Biorizon initiators TNO en VITO al volop gebruikt voor de opschaling van onderzoek naar bio-aromaten; het is goed te zien dat de Campus nu het hoofdkwartier is voor ál Biorizon’s onderzoekslijnen.”

Biorizon: The profitable way to bio-aromatics

Biorizon is het meest geavanceerde en gerenommeerde onderzoeksprogramma op het gebied van bio-aromaten ter wereld. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, ontwikkelt al sinds 2013 technologieën voor de productie van bio-aromaten op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Samen met partners uit de industrie ontwikkelt Biorizon innovatieve chemische processen voor de productie van duurzame aromaten uit biomassa.

Aromaten zijn belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie: maar liefst 40% van alle chemicaliën zijn aromatisch van aard. Ze voegen essentiële functionaliteit toe aan producten zoals kunststoffen, harsen en coatings, waaronder thermische stabiliteit en uv-bestendigheid. Daarnaast vormen bio-aromaten een duurzaam alternatief voor bestaande petrochemische producten die moeilijk te recyclen zijn, zoals verf, lijm en smeermiddelen. Biorizon streeft ernaar om vanaf 2025 de commerciële productie van bio-aromatische bouwstenen mogelijk te maken.

Biorizon Horizon 1: Thermochemische conversie van biomassa naar bio-aromaten

TNO's Energy Transition Unit (voormalig ECN) is verantwoordelijk voor Biorizon Horizon 1: Thermochemische conversie van biomassa naar bio-aromaten’. Het overkoepelende doel is om lignine of lignine-rijke grondstoffen thermisch te depolymeriseren via pyrolyse en de pyrolyse-dampen terug te winnen in een beperkt aantal fracties die kunnen worden ingezet als biobased additieven voor toepassingen zoals bitumen, rubber, scheepsbrandstoffen, harsen en als grondstof voor het extraheren van hoogwaardige bio-aromaten.

PYRENA-PYPO: Continuous Pyrolysis Pilot voor biobased additieven en aromaten

TNO heeft verschillende in-house technologieën ontwikkeld, zoals FABIOLA voor innovatieve fractionering van lignocellulosehoudende biomassa en PYRENA-PYPO, pyrolyse voor hernieuwbare aromaten.

De PYRENA-PYPO-apparatuur wordt geïnstalleerd in de demo facility van de Campus om samples te produceren die kunnen worden getest in industriële toepassingen. Het is een continue pyrolyse-piloteenheid die bestaat uit een pyrolysator van 5-10 kg / uur (input basis), PYRENA, met een gekoppelde PYPO-eenheid voor gefractioneerde benutting van de pyrolysedampen. De technologie maakt gebruik van een innovatieve downstream cascadebenadering om verschillende fracties te verkrijgen met een hoog potentieel voor toepassingen zoals biobrandstoffen en biobased materialen. Bovendien zal alle benodigde analytische apparatuur worden geïnstalleerd om de volledige procesketen te karakteriseren, van grondstoffen tot producten.

Oproep voor deelname & contactgegevens

Biorizon wil industriële, overheids- en academische partners graag actief betrekken bij de ontwikkeling van bio-aromaten. De Energy Transition Unit van TNO is momenteel op zoek naar expertise op het gebied van karakterisering, scheiding en opwaardering van specifieke pyrolysefracties. Deze expertise is nodig om een ​​bestaand consortium verder te versterken dat werkt aan de valorisatie van een belangrijk Nederlands agrovoedingsresidu via de PYRENA-PYPO technologie.

Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren of als u meer wilt weten over de thermochemische conversie van biomassa naar bio-aromaten, neem dan contact op met Biorefinery & Upscaling Consultant Biomass & Energy Efficiency Sergio Rios via +31 (0) 61 539 88 41 of sergio.rios@tno.nl.