Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

10-10-2022

Nieuwe apparatuur op Green Chemistry Campus om biobased polymeren te testen en verwerken

De Green Chemistry Campus heeft een nieuwe laboratorium extruder en spuitgietmachine aangeschaft om biobased polymeren op basis van lignine te testen en verwerken. De apparatuur is aangeschaft door de Campus in samenwerking met Biorizon co-initiator VITO en Avans Hogeschool als onderdeel van de Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves.

De mini extruder ‘MiniLab Micro Rheology Compounder - HAAKE MiniLab 3’ maakt compounding en reologische metingen mogelijk met een zeer kleine hoeveelheid materiaal; ongeveer 8 gr polymeer. Dit is van belang voor R&D-toepassingen voor de ontwikkeling van nieuwe polymeren, het testen van dure additieven en materiaalstudies door kennis- en onderwijsinstellingen. De spuitgietmachine ‘HAAKE MiniJet Pro’ is een spuitgietmachine om met een minimale hoeveelheid monstermateriaal (3,5 gr) testmonsters te maken.

De apparatuur wordt in de demo facility van de Green Chemistry Campus bediend door de stagiaires Lars Middel en Rodrigo Casas Pino onder begeleiding van Sandra Corderí Gándara.

Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves

De apparatuur is aangeschaft als onderdeel van de regiodeal. In 2019 werd voor 130M Euro in de regio Midden- en West-Brabant geïnvesteerd, waarvan 10 miljoen door de Nederlandse overheid. Eén van de 17 projecten van de Deal was het door Shared Research Center Biorizon geïnitieerde project ‘Kennis in de Biobased Economie’.

Het doel van dit project is de opschaling van onderzoek naar bio-aromaten. Concreet gaat het om investeringen in analyseapparatuur en in specifieke continue procesopstellingen voor bewijsvoering op TRL4/5. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de demo facility van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, de thuisbasis van Biorizon. Deze investeringen brengen het ultieme doel van Biorizon weer een stap dichterbij: het in staat stellen van de chemische industrie om vanaf 2025 bio-aromaten op commerciële schaal te produceren. Daarnaast versterken de investeringen ook het regionale ecosysteem en ze verrijken de kennis in de biobased economie.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Green Chemistry Campus voor jouw organisatie? Neem dan contact op met business development manager Marc Lankveld via m.lankveld@greenchemistrycampus.com.