Samen de circulaire economie versnellen

13-10-2022

Nettenergy’s pilot met waterstof en biochar uit bermgras officieel geopend

Deze week is de pilot van onze community member Nettenergy om waterstof en biochar te produceren uit bermgras officieel geopend door Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn.

Zo'n 5% van Nederland bestaat uit berm; een oppervlak zo groot als de provincie Utrecht. Bermgras wordt tot dusver gecomposteerd. Behalve dat het afvoeren en composteren geld kost, komt er ook veel CO2 bij vrij. Bovendien is dit een zeer laagwaardige toepassing van een waardevolle, duurzame grondstof.

Project Groene Hart Waterstof (GH2)

Nettenergy, Groenvoorziener Vermeulen Groep en adviesbureau Delphy zijn begin 2022 het project 'Groene Hart Waterstof (GH2)' gestart om waterstof (H2) te maken van regionaal beschikbaar bermgras. Bekijk de video:

De Vermeulen Groep uit Hazerswoude voert in opdracht van overheden het onderhoud uit van bermkanten en groenbeheer en levert het bermgras. De innovatieve installaties van Nettenergy verwerken vervolgens het gedroogde, verhakselde en gepelletiseerde gras. De graspellets worden vergast; bij dit proces ontstaat er synthesegas en Biochar-GH2. Het synthese gas wordt omgezet naar waterstof in de geschakelde SYN2H installatie via een thermisch proces. Overtollig synthese gas wordt in een gasgenerator omgezet in groene stroom. Het resultaat: Biochar-GH2, waterstof en elektriciteit.

Waterstof

De toepassingen van waterstof zijn legio. Niet alleen in de industrie is de belangstelling voor waterstof erg groot, maar ook in het landelijk gebied zouden kleinschalige H2-installaties, naast zonneparken en windturbines, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een fossielvrije energievoorziening. Zo wil de Vermeulen Groep in de toekomst materieel op zelfopgewekte waterstof laten draaien.

Biochar-GH2

Daarnaast onderzoeken de projectpartners hoe de biochar-GH2 het beste kan worden verwaard. Bijvoorbeeld als bodemverbeteraar die langdurig CO2 vastlegt in de bodem of als veenvervanger in potgrond. De kwaliteit van de biochar is daarbij sterk bepalend. Delphy gaat tijdens de pilot onderzoeken wat de zuiverheid van de Biochar-GH2 is en op welke manier de Biochar-GH2 het beste gebruikt kan worden in de teelt. Zo wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd in de teelt van lavendel waarbij een deel van het veen is vervangen voor biochar.

Onderzoeksresultaten

Er is een vergunning voor deze pilot van 2 jaar die begin dit jaar van start is gegaan. Er mag nu 9000 kilo bermgras en 9000 kilo snoeiafval worden verwerkt met de machine.  Uit de onderzoeksresultaten moet uiteindelijk blijken hoe zuiver de waterstof is, hoe kwalitatief de Biochar-GH2 en welke verschillende soorten maaitechnieken en gras kunnen worden gebruikt. Ook wordt onderzocht hoeveel kilo gras bepaalde hoeveelheden Biochar-GH2, waterstof en energie kan opwekken. Aansluitend bekijken de projectpartners hoe ze de bermen die zijn vervuild (denk aan plastic afval of metalen) goed kunnen verwerken welk effect deze vervuilingen hebben op de kwaliteit de Biochar-GH2, waterstof en energie.

Contact

Voor meer informatie over het project of over Nettenergy kun je contact opnemen met Rob Vasbinder van Nettenergy via rob.vasbinder@nettenergy.com.