Samen de circulaire economie versnellen

19-08-2019

Een kansrijk concept: de mobiele installatie van Nettenergy

Pyrolyse heeft de toekomst. Pyrolyse is bij uitstek geschikt om uiteenlopende rest- en afvalstromen, van biomassa tot ‘moeilijke’ fossiele plastics te verwerken tot olie, gas en koolstof. Uit onderzoek van Avans Hogeschool blijkt dat met pyrolysetechniek een enorme CO2 besparing gerealiseerd kan worden. Daarom liggen er grote (commerciële) kansen.

Twee experts, Joop Groen van Viride en Paul de Wild van ECN part of TNO, maakten samen een eerste tussenrapport voor het project Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland. Een van de twee kansrijke waardeketens wordt gevormd door het concept van Nettenergy van Rob Vasbinder. Nettenenery, o.a. gevestigd op de Green Chemistry Campus, heeft een mobiele installatie voor de verwerking van uiteenlopende houtige biomassastromen. De mobiele installaties rijden gemakkelijk van de ene plek naar de andere, om bij tuinders of fruittelers op locatie reststromen zoals snoeiafval te verwerken. Dat wordt in de machine omgezet naar een olie-achtig product, geschikt als brandstof en/of als grondstof voor chemicaliën, houtazijn en biochar. De houtazijn is een mild, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar alternatief voor synthetische pesticiden en de biochar is een bodemverbeteraar. Beide toepassingen worden door partner Delphy verder onderzocht. In samenwerking met het Biopolymeer Applicatie Centrum van Avans wordt de toepassing van biochar in bioplastic onderzocht. Biochar, mits toegepast in de grond, is een veelbelovende CO2-negatieve oplossing; 1 kg biochar is equivalent aan 3 kg CO2 opslag.’

Meer informatie: Rob Vasbinder – T 0172 232223 – info@nettenergy.com – www.nettenergy.com

Bron: Agro & Chemie, lees hier het volledige artikel