Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

Nieuws

24-04-2020

Nieuwe Business Development Manager GCC: Marcel Ernes

Op 1 mei verwelkomt de Green Chemistry Campus een nieuwe business development manager: Marcel Ernes. Hij gaat de verdere commercialisering van het aanbod van de Campus vormgeven. Daarnaast onderhoudt hij het contact met bestaande en nieuwe klanten en verkent hij nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

Lees verder

07-04-2020

ZCORE-project benut zeewierreststromen voor superieure bio-coatings

Van zeewier is bekend dat het veel waardevolle stoffen bevat. Wat minder bekend is, is dat zelfs de reststromen een uitstekende grondstof zijn. Shared Research Center Biorizon en projectpartners onderzoeken de komende 3 jaar in het ZCORE-project hoe zeewierreststromen kunnen worden ingezet voor de productie van bio-coatings (verf) met superieure eigenschappen ten opzichte van hun fossiele tegenhangers. Dit draagt positief bij aan broeikasgasreductie, het versterkt de chemische industrie en het open innovatienetwerk in Zuid-Nederland.

Lees verder

03-04-2020

BioVoice. COVID-19 maatregelen en aanpassingen

De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. BioVoice biedt nieuwe businesskansen op basis van concrete vragen van grootbedrijven. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde op de volgende manier aan.

Lees verder

23-03-2020

De Green Chemistry Campus verwelkomt MEAM (Microwave Energy Applications Management).

Dit Vlaamse bedrijf biedt microgolftechnologie voor industriële processen. In de demo facility van de Campus hebben zij de MEAM Explorer geïnstalleerd waarmee bedrijven uit de voedings-, coatings- en (bouw)materialenindustrie experimenten kunnen laten uitvoeren. De animo is groot; een groot agro-industrieel concern gaat als eerste aan de slag.

Lees verder

Vorige pagina  Volgende pagina