Samen de circulaire economie versnellen

Partners

De Green Chemistry Campus is een initiatief van SABIC, provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en N.V. REWIN West Brabant. Jonge technologiebedrijven die zich focussen op biobased technieken kunnen zich tegen gunstige voorwaarden vestigen op de campus. De Green Chemistry Campus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Avans Hogeschool en de BOM.

SABIC

SABIC, afkomstig uit Riyadh (Saoedi-Arabië), is een van de zes top petrochemische bedrijven in de wereld en is het grootste bedrijf in het Midden-Oosten op de oliemaatschappijen na. SABIC is 's werelds grootste producent in methanol, korrelige ureum, mono-ethyleen glycol, MTBE en engineering plastics. Daarnaast is het bedrijf ook de nummer drie op het gebied van polyethyleen en nummer vier op het gebied van polyolefinen en polypropyleen. De Green Chemistry Campus is gevestigd op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom.

Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom zet vol in op de Biobased Economy en de Green Chemistry Campus maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Provincie Noord-Brabant

Ondernemers dragen meer dan hun steentje bij aan de economie: zij zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. De provincie koestert ondernemers en wil ze alle ruimte bieden om hun activiteiten in Brabant te ontplooien. Innovatie is daarbij belangrijk. We hebben meer Brabantse bedrijven nodig die nieuwe kansen benutten. Die nieuwe producten, productieprocessen of diensten ontwikkelen. Die nieuwe markten betreden of nieuwe organisatiemodellen toepassen. Zo creëren we in Brabant nieuwe concurrentiekracht en stellen we de werkgelegenheid voor de toekomst veilig. De Green Chemistry Campus is in dat licht een van de projecten die wordt gesteund door de provincie.

NV REWIN West-Brabant

NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelings-NV voor de regio West-Brabant. REWIN versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. REWIN voert de directie over de Green Chemistry Campus en is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe bedrijven.