Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

11-06-2020

Petra Koenders wethouder Bergen op Zoom – Green Chemistry Campus krijgt ad interim duo-directie

De directeur van de Green Chemistry Campus, Petra Koenders, is onlangs geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Bergen op Zoom. Dit betekent dat zij haar functie bij de Campus neerlegt. In overleg met de raad van commissarissen nemen Operational & EHSS manager Arjan Oostvogels en de onlangs aangetreden Business Development Manager Marcel Ernes samen de dagelijkse leiding op zich. De commissarissen en aandeelhouders beraden zich momenteel over een definitieve invulling.

Petra Koenders

Eind april is Petra gepolst met de vraag of ze interesse had om in Bergen op Zoom als wethouder zitting te nemen in een zakencollege. Omdat een dergelijke kans niet vaak voorbijkomt en omdat Petra al langer politieke ambities had, heeft ze besloten om deze nieuwe uitdaging te accepteren.

Inmiddels heeft het team in ‘coronastijl’ afscheid genomen. Het GCC ‘stratenplan’ is uitgebreid met de Petra Koenders Promenade en er waren filmpjes met mooie woorden.

Petra Koenders was vanaf juni 2017 directeur van de Green Chemistry Campus. Met ongekende voortvarendheid, vasthoudendheid en enthousiasme vervulde zij deze rol. Samen met haar team en samenwerkingspartners heeft ze veel successen bereikt met als hoogtepunten de realisatie van de demo facility, een verdubbeling van het aantal klanten en het succesvolle BioVoice programma dat samen met REWIN werd ontwikkeld.

Interimdirectie: Arjan Oostvogels & Marcel Ernes

In overleg met de raad van commissarissen nemen Operational & EHSS Manager Arjan Oostvogels en de onlangs aangetreden Business Development Manager Marcel Ernes samen op ad interimbasis de dagelijkse leiding van Petra over. Samen zijn zij zeer gemotiveerd om de Green Chemistry Campus de komende periode samen met het team verder uit te bouwen tot dé incubator voor bio-circulaire innovaties in de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie.

Arjan Oostvogels werkt sinds januari 2019 voor de Campus als Operationeel & EHSS manager. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten en structureren van kleine organisaties in een publiek-private omgeving. Arjan is vanaf 1 juni verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over alle operationele zaken.

 

Marcel Ernes werkt sinds 1 mei 2020 voor de Campus als Business Development Manager. Hij is een commercieel gedreven manager met ervaring in complex stakeholder management. Marcel is vanaf 1 juni verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over alle zaken op het gebied van marketing & sales.


Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en houtafval vormen daarvoor de basis. Green Chemistry Campus stimuleert, ondersteunt en verbindt.