Samen de circulaire economie versnellen

17-02-2021

Onderzoek: bio-circulaire economie in Deltaregio levert substantiële bijdrage aan nationale klimaatdoelen

Partners uit de Circular Biobased Delta kunnen in 2030 gezamenlijk 5,4 megaton CO2 per jaar besparen. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft dat in opdracht van Circular Biobased Delta werd uitgevoerd. De Green Chemistry Campus is betrokken bij 2 van de 21 onderzochte projecten: Shared Research Center Biorizon dat op de Campus werkt aan bio-aromaten op basis van niet eetbare suikers en het CHAPLIN-programma dat bio-asfalt ontwikkelt.

Connie Paasse, directeur Green Chemistry Campus: “Dit onderzoek toont de impact van bio-circulaire projecten op het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Ik ben er trots op dat we daar vanuit de Campus met onze kennis, expertise en community aan bijdragen.”

Besparingspotentieel van 5,4 miljoen ton CO2-eq per jaar

Circular Biobased Delta is een samenwerking van provincies, bedrijven en kennisinstellingen in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. In opdracht van de Circular Biobased Delta heeft onderzoeks- en adviesburo CE Delft onderzocht hoeveel CO2-uitstoot 21 projecten binnen de Delta kunnen reduceren ten opzichte van de huidige productie op basis van fossiele grondstoffen. Bij realisatie van de projecten blijkt het haalbaar om in 2030 samen 5,4 miljoen ton CO2-eq per jaar te besparen.

Routekaart Circular Biobased Delta

De studie van CE Delft biedt Circular Biobased Delta input voor een routekaart naar 2030. Samen met partners neemt de Delta vervolgstappen om projecten te helpen realiseren en om extra projecten aan te trekken. Doel is om in 2030 gezamenlijk 10 Mton CO2 te reduceren. De landelijke doelstelling uit het klimaatakkoord is een broeikasreductie van 49 Mton in 2030. De bijdrage van Circular Biobased Delta is dus substantieel.

Innovaties voor toekomstbestendige industrie

De projecten van Circular Biobased Delta zorgen niet alleen voor CO2-reductie, ze bieden ook innovaties die nodig zijn voor een toekomstbestendige en klimaatneutrale industrie. Door in te zetten op innovatieve processen die efficiënt met grondstoffen en energie omgaan, blijven het verdienvermogen en de werkgelegenheid van de industrie op peil.

Oproep: steun de bio-circulaire transitie

Willem Sederel, voorzitter van Circular Biobased Delta roept het Rijk op om ondersteuning te bieden aan de bio-circulaire transitie: “Het is bekend dat ondernemers en bedrijven in de circulaire biobased economie tegen tal van barrières aanlopen: financiering, wet- en regelgeving, de maatschappelijke discussie rond biomassa, duurzaamheidskader(s) biogrondstoffen en marktvraag om de belangrijkste te noemen. De overheid vragen we specifiek om financiële middelen om opschaling mogelijk te maken, hulp bij het verbeteren van het imago van biogrondstoffen, implementatie van praktische duurzaamheidskaders en aanpassingen in de wet- en regelgeving voor het toepassen van biomassa”.

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus is een incubator voor ondernemers die hun bio-circulaire innovaties op willen schalen. De Campus biedt laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes en technologische en bedrijfskundige expertise. Daarnaast biedt de campus voor startende ondernemers het Green Chemistry Innovation Lab: een business accelerator voor bio-circulaire ideeën met marktpotentie. Neem voor meer informatie contact op met business development manager Marcel Ernes via m.ernes@greenchemistrycampus.com of +31 (0)6 40 33 17 66.

Bron: Circular Biobased Delta

Zie ook: Study: substantial CO2-reduction by Biorizon’s bio-based 3-methylphthalic anhydride