Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

21-08-2020

Nieuwe Green Chemistry Campus Community Member: PapierLab Rotterdam

Onlangs heeft PapierLab Rotterdam zich aangesloten bij de Green Chemistry Campus Community. PapierLab Rotterdam onderzoekt plantaardige, vezelrijke reststromen en verwerkt de cellulose tot waardevolle papier- en kartonproducten. Op de Campus wil het bedrijf in contact komen met andere labs en applicatiecentra om hun onderzoek verder uit te breiden en om samen te werken aan het succesvol verwaarden van reststromen.

Bekijk het filmpje van Papierlab Rotterdam:

Oprichter en directeur van PapierLab Rotterdam Marieke de Hoop kijkt ernaar uit om opgenomen te worden in het ecosysteem: “Ik hoop op vruchtbare samenwerkingen binnen het netwerk om zo de technieken om de circulaire economie daadwerkelijk tot stand te brengen, helpen aan te jagen.”

Kansrijke verbindingen met het ecosysteem van de Circular Biobased Delta

Een logische verbinding met het ecosysteem van de Circular Biobased Delta, waar de Campus deel van uitmaakt, is het Natuurvezel Applicatie Centrum. PapierLab Rotterdam heeft al ervaring met hun werk in een voorgaand project. Daarnaast wil het bedrijf graag meer weten over het op de Campus gevestigde Shared Research Center Biorizon dat werkt aan de technologische ontwikkeling van bio-aromaten uit lignine en suikers. Voor PapierLab Rotterdam is lignine een reststroom, terwijl het voor Biorizon een grondstof is.

Kruisbestuiving met het Valorisatielab Reststromen Tuin & Akkerbouw (VARTA)

De samenwerking met het tevens aan de Green Chemistry Campus verbonden Valorisatielab Reststromen Tuin & Akkerbouw (VARTA) is veelbelovend. Marieke de Hoop:” Wij gebruiken in onze onderzoeken alleen de cellulose uit de planten. VARTA gebruikt die juist niet en heeft ander mogelijkheden om stoffen uit de planten te verwaarden. Wanneer wij met bloemen experimenteren gebruiken we bijvoorbeeld alleen de steel, soms het blad. De bloem is een reststroom voor ons. VARTA kan etherische oliën uit plantenmateriaal halen, zelfs kleurstoffen. Dat is in het pakket dat wij aanbieden ook interessant om mee te nemen in het aanbod aan onze cliënten”.

Meer informatie & contact

Neem voor meer informatie over PapierLab Rotterdam contact op met directeur en oprichter Marieke de Hoop via +31 (0)6 24 60 10 45 of info@papierlabrotterdam.nl. Meer informatie over PapierLab Rotterdam is te vinden via de website: www.papierlabrotterdam.nl