Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

04-05-2020

Nieuwe Green Chemistry Campus Community Member: VARTA

Op 1 mei verwelkomt de Green Chemistry Campus een nieuwe community member: Valorisatielab Reststromen Tuin & Akkerbouw (VARTA). Op de Campus onderzoekt VARTA hoe waardevolle inhoudsstoffen uit plantaardige reststromen kunnen worden gehaald en hoe deze kunnen worden toegepast in hoogwaardige toepassingen zoals cosmetica, voedingsmiddelen, medicijnen of gewasbescherming. VARTA roept agrariërs en telers op om hun plantaardige reststromen aan te melden.

VARTA is een initiatief van GOVA. Deze grootste laurierkwekerij van Europa onderzoekt momenteel samen met Cosun een nieuw gewasbeschermingsmiddel uit stoffen van Cosun en uit laurierolie. De samenwerking kwam voort uit het succesvolle BioVoice programma dat vragen van grote bedrijven koppelt aan de innovatiekracht van MKB-bedrijven. 

Plantaardig ‘afval’ omzetten in waardevolle grondstoffen

Het idee om plantaardige reststromen te onderzoeken, bestond bij VARTA initiatiefnemer GOVA al vier jaar voor de coronacrisis, maar is door alle onverkochte voorraden actueler en urgenter dan ooit. 

Charl Goosens van GOVA vroeg zich af of gesnoeide laurierblad waardevolle stoffen zou kunnen bevatten. Dit bleek inderdaad het geval te zijn en begin 2018 opende het bedrijf een eigen laboratorium om deze inhoudsstoffen te winnen en toe te passen. GOVA’s doelstelling om 100% duurzaam te opereren met 0% afval kwam daarmee een stuk dichterbij. Bekijk het filmpje:

 

VARTA: Valorisatielab Reststromen Tuin & Akkerbouw

Het valorisatielab voor snoeiafval van de laurierstruik bleek een dusdanig succes, dat GOVA besloot om het uit te breiden naar andere plantaardige afvalstromen. Het Valorisatielab Reststromen Tuin & Akkerbouw (VARTA) was een feit. 

VARTA verbindt wetenschappelijk onderzoek aan een praktische werkwijze. Agrariërs en kwekers kunnen hun plantaardige reststromen laagdrempelig laten testen. Er wordt bekeken welke inhoudsstoffen de stromen bevatten. Vervolgens wordt onderzocht wat precies de toegevoegde waarde is van deze stoffen, welke toepassingen interessant zijn en welke partijen interesse hebben om het af te nemen. Het uiteindelijke doel is om net als bij het snoeiafval van de laurierstruik ook bij andere gewassen alle onderdelen zo hoogwaardig mogelijk te benutten. Dit levert een positieve bijdrage aan de totstandkoming van een bio-circulaire economie en het biedt agrarische ondernemers een interessant businessmodel.

Oproep: plantaardige reststromen gezocht!

Momenteel inventariseert VARTA samen met samenwerkingspartners Greenport West-Holland, SIGN, Royal Flora Holland en de Green Chemistry Campus welke reststromen wanneer beschikbaar komen. Neem voor meer informatie over VARTA contact op met Charl Goossens via charl@valorisatielab.nl of +31 (0) 165 365 355.