Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

01-10-2013

Nettenergy & Nimaro Ageno Consult vestigen zich op Green Chemistry Campus

Nettenergy & Nimaro Ageno Consult vestigen zich vanaf 1 oktober op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Ze richten zich op mobiele bio-raffinage met behulp van de door Nettenergy ontwikkelde PyroFlash installatie.

De Green Chemistry Campus is een incubator waar bedrijven hun biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie versnellen. Deze acquisitie kwam tot stand door een gezamenlijke inspanning van de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN West-Brabant en Aangenaam Bergen op Zoom In Business.

De nieuwe vestigers komen naar de Campus voor de excellente laboratoriumfaciliteiten en de hoge kwaliteit van de analytische ondersteuning die onontbeerlijk is bij geavanceerd bio-raffinage onderzoek. Daarnaast is de mogelijkheid van kruisbestuiving met andere ondernemers en onderzoeksprogramma’s op de Campus interessant voor Nettenergy en Nimaro Ageno Consult. Eén van die programma’s is het Shared Research Center Biobased Aromatics. Het Shared Research Center is een grensoverschrijdend initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus en is onderdeel van de Biobased Delta.

Duurzame producten met mobiele flash pyrolyse units

Hout en plantaardig afval worden in Nederland als biomassa momenteel primair ingezet voor energieopwekking. Maar levert dat wel de meeste waarde op? Nettenergy en Nimaro Ageno Consult zijn overtuigd van niet. In hun visie - die door de Green Chemistry Campus van harte wordt onderschreven- bevat biomassa veel groene bouwstenen die te kostbaar zijn om te verbranden voor energieopwekking.

Nettenergy heeft een manier ontwikkeld om deze groene bouwstenen op locatie uit biomassa te halen: de PyroFlash installatie. Hierbij worden houtsnippers in een zuurstofloze omgeving opgewarmd tot temperaturen tussen de 350 en 500 graden Celsius. Deze technologie geeft simultaan in enkele minuten een breed en volwaardig productenspectrum: biokolen, houtazijn en bio-olie. Doordat het om een mobiele bio-raffinaderij gaat, wordt er bespaard op het transport en wordt milieubelasting vermeden. Het resultaat is dat afval waarvoor eerst moest worden betaald nu juist geld oplevert.

MIT-subsidie toegekend: onderzoek naar waardevolle groene bouwstenen

Met hulp van het aan de Green Chemistry Campus verbonden DPI Value Centre wisten Nettenergy en Nimaro Ageno Consult recent een MIT-subsidie in de wacht te slepen. MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Hiermee wil het ministerie van Economische Zaken innovatie binnen het MKB rond de topsectoren stimuleren. Gedurende twee jaar wordt in samenwerking met Nimaro Ageno Consult onderzoek gedaan naar potentieel waardevolle chemische componenten uit de productstromen van de innovatieve PyroFlash installatie waarmee biomassa wordt omgezet in biochar, houtazijn en een 2e generatie pyrolyse olie (3% water, HHV van 24,3 MJ/kg). Het beoogde eindresultaat is een economisch levensvatbare portfolio van producten waar de maatschappij behoefte aan heeft.

Het motto 'Accelerating Biobased Business' van de Green Chemistry Campus sluit dus naadloos aan op de ambities van de nieuwe vestigers Nettenergy en Nimaro Ageno Consult. De betrokken partijen verheugen zich dan ook op een vruchtbare samenwerking.

Nettenergy

Nettenergy produceert duurzame energie en grondstoffen uit plantaardige biomassa. Het heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van de innovatieve flash pyrolyse technologie PyroFlash, het produceren van hoogwaardige pyrolyse olie en het toepassen van pyrolyse-olie in dieselmotoren en warmte-krachtkoppeling (WKK). Nettenergy richt zich op lokale markten waarbij de grondstof (hout, gras, gewasresten) voor het pyrolyse proces al aanwezig zijn. Nettenergy wil de eigenaren van deze grondstof (gemeentes, bosbeheerders, landbouwers) in staat stellen zelf elektriciteit en warmte op te wekken. Hiervoor wordt gewerkt vanuit een uniek concept: de mobiele pyrolyse installatie.

Nimaro Ageno Consult

Nimaro Ageno Consult biedt onafhankelijk advies aan klanten uit de chemische industrie die geconfronteerd worden met de noodzaak bestaande producten verder te ontwikkelen of nieuwe te lanceren en - indien gewenst - te beschermen met paten(en). Doordat de expertise van Nimaro Ageno Consult op technisch-wetenschappelijk vlak ligt, vervult het bureau in het valorisatietraject regelmatig een brugfunctie tussen (eventueel academisch) idee en commercieel product. Henri Grünbauer is gecertificeerd 6sigma 'black belt'. In voorkomende gevallen steekt hij zelf de handen uit de mouwen om een goed idee te testen. Zijn specialiteit en ervaring liggen op het gebied van de ontwikkeling van producten, gebaseerd op tweede generatie 'renewables', zoals lignine, bietenpulp en –in het GCC onderzoek- biomassa

Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Uit reststromen van de landbouwsector worden onder meer vezels, eiwitten en suikers gehaald die met behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in biobased producten met een focus op hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. De Campus vergroot de slagingskans van biobased ondernemers en draagt zo bij aan de overgang naar een biobased economy. De campus die gevestigd is op het terrein van SABIC Innovative Plastics is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeente Bergen op Zoom en NV REWIN West-Brabant.