Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

05-01-2016

Green Chemistry Campus vestigers verder met opschaling bio-aromaten onderzoek

De Green Chemistry Campus heeft samen met partners Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) en Brightlands Chemelot Campus een Europese en provinciale bijdrage ontvangen om in Zuid-Nederland het onderzoek rondom bio-aromaten te organiseren, af te stemmen en op te schalen. Campus vestigers Biorizon, Progression Industry en Nettenergy maken onderdeel uit van dit project.

Biobased aromaten bieden industrie winstgevend én duurzaam perspectief

In het project, SCeLiO-4B (Suikers, Cellulose en Lignine Opschaling naar BioBased Building Blocks) genaamd, gaan de partners samenwerken aan het inventariseren, ontwikkelen, testen en opschalen van innovatieve processen en (bij)producten op het gebied van bio-aromaten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het hart van het proces, de chemische reactie, maar ook naar het scheidingsproces om procestechnologie te realiseren die de biobased ingrediënten kan leveren met de juiste productspecificaties.

In het project wordt enerzijds gewerkt aan de omzetting van lignine in hoogwaardige producten zoals fenol, brandstof en -additieven, en anderzijds aan de conversie van suikers naar furanen, die als intermediair dienen voor (gefunctionaliseerde) bio-aromaten en andere groene bouwstenen.

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. De winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Opschalen onderzoek biobased aromaten

Het SCeLiO-4B project richt zich op drie gebieden:

  1. Realiseren en uitbouwen van proeftuinen op de Brightlands Chemelot Campus en de Green Chemistry Campus met daarin alle infrastructuur en apparatuur die noodzakelijk is voor het faciliteren van onderzoek, opschaling en ontwikkeling op het gebied van biobased bouwstenen.
  2. Het verzorgen van onderwijs & training, business development, project management en communicatie.
  3. Het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten waarmee valide systemen en processen kunnen worden gerealiseerd.

Drie vestigers Green Chemistry Campus betrokken

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Biobased aromaten vormen een belangrijke focus. Drie Campus vestigers maken onderdeel uit van het SCeLiO-4B project:

  1. TNO verricht onder de vlag van Biorizon onderzoek naar bio-aromaten. Shared Research Center Biorizon is een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus en heeft als doel om voor 2025 commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken.
  2. Nettenergy heeft de PyroFlash technologie ontwikkeld en bouwt daarmee mobiele pyrolyse installaties die simultaan biochar, bio-olie, houtazijn en houtgas produceren. Het bedrijf wil de productie van vloeibare producten verder opschalen.
  3. Progression Industry ontwikkelt hoogwaardige biobrandstoffen en werkt aan marktintroductie. 

Interregionale open innovatieomgeving

Dit project creëert door het verbinden van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en van Brightlands Chemelot Campus in Geleen een regio-overschrijdende samenwerking waarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen, via de proeftuinen, met elkaar verbonden worden. Deze samenwerking tussen de twee Centers for Open Chemical Innovation is uniek in Nederland en biedt ondernemers de ruimte om zich verder te ontplooien en de stap te maken van laboratorium tot pilot plant schaal.

Europese bijdrage

Het SceLiO-4B project heeft een budget van € 11,3 miljoen. Het project kan rekenen op steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de rijksoverheid en de provincies Noord-Brabant en Limburg, die via het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) € 4,5 miljoen ter beschikking hebben gesteld.

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus, gevestigd op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, is één van de vijf Centres for Open Chemical Innovation. Ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken hier aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Uit reststromen van de landbouwsector worden onder meer vezels, eiwitten en suikers gehaald die met behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in hoogwaardige biobased materialen, chemicaliën en coatings. Neem bijvoorbeeld het shared research center Biorizon: TNO en VITO ontwikkelen op de Campus functionele biobased aromaten uit suikers en lignine. De Campus maakt deel uit van de Biobased Delta. Nergens ter wereld is er een regio die zo geschikt is voor het verwaarden van suikers naar biobased bouwstenen voor de chemie. Biomassa is beschikbaar, hoogwaardige kennis is aanwezig, de logistieke verbindingen zijn uitstekend en de markt is nabij doordat de regio deel uitmaakt van het grootste chemische cluster ter wereld.

OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, samen met de steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Het is een economisch stimuleringsprogramma dat met bijna € 186 miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en met € 46 miljoen door het Rijk. OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.