Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

03-04-2020

BioVoice. COVID-19 maatregelen en aanpassingen

De coronacrisis raakt de maatschappij en economie hard. Dat laatste geldt in het bijzonder voor mkb’ers en start-ups. We begrijpen goed dat velen van jullie op dit moment vooral bezig zijn met het overeind houden van je business. BioVoice biedt nieuwe businesskansen op basis van concrete vragen van grootbedrijven. Omdat we graag zoveel mogelijk ondernemers de kans geven om na te gaan of een van onze challenges voor hen wellicht een extra ijzer in het economische vuur kan betekenen, passen we deze BioVoice ronde op de volgende manier aan.

1.     Verlenging van de aanmeldperiode. We verplaatsen de deadline voor aanmelding van donderdag 9 april naar vrijdag 8 mei 17.00u. Zo geven we geïnteresseerden meer tijd om de challenges goed te bekijken. De challengers1) beantwoorden in deze periode gewoon alle gestelde vragen. Dat kan soms2) iets langer duren dan normaal, we vragen je begrip daarvoor.

2.     Selectie. In de week van 11 mei vindt de selectie plaats. We communiceren uiterlijk vrijdag 15 mei naar de deelnemers wie er zijn geselecteerd voor de kennismaking.

3.     Kennismaking. De kennismaking met de geselecteerde deelnemers organiseren we in de week van 25 mei (en eventueel in de week van 1 juni) digitaal en deels 1-op-1. De specialisten en juristen van BioVoice zullen via webinarsonderwerpen als geheimhouding en IP behandelen, en natuurlijk alle praktische zaken rond het programma, het ecosysteem en de te maken afspraken. Daarnaast vinden er  1-op-1 (video)calls plaats tussen deelnemer en challenger, onder begeleiding van een BioVoice coach. Zo worden de challenges in detail besproken en technisch toegelicht en kan je als deelnemer al je resterende vragen stellen.

4.     Vervolg. De challenge weeks worden verplaatst naar september. Deelnemers gaan verspreid over een periode van 4 weken een aantal dagen intensief aan de slag om een innovatiecontact en vouchers te verdienen.

Kortom; we zijn en blijven keihard aan de slag om zoveel mogelijk matches te maken tussen grootbedrijven en mkb’ers/start-ups. BioVoice helpt je aan een potentiële launching customer, financiële steun en coaching en begeleiding.

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je gewoon even van gedachten wisselen over je mogelijkheden in BioVoice, neem dan contact op met programmamanager Bob Houpst van REWIN (T +31 6 143 14 825). Hij staat je graag te woord!

 

footnotes

1) LambWeston/Meijer kiest ervoor zich in deze periode te concentreren op haar core business en heeft haar challenge rond grijsverkleuring van de aardappelproducten voorlopig opgeschort. Dit betekent dat de inschrijving per direct is gesloten. Voor verdere vragen kun je terecht bij corporatecommunications@lambweston.eu.

2) Door andere urgente zaken zal dit met name gelden voor Cargill. Het kan dan ook even duren voor jouw vragen over de challenges ‘hergebruik van water’ en ‘terugwinning van fosfaat’ worden beantwoord.