Samen de circulaire economie versnellen

08-02-2018

Biorizon lanceert Lignin Application Center voor superieure biobased producten

Voor bedrijven die chemicaliën uit lignine in hun biobased producten willen toepassen, lanceert Shared Research Center Biorizon op de Green Chemistry Campus het Biorizon Lignin Application Center. Het centrum wil valorisatieroutes voor lignine ontwikkelen en materialen maken die beter presteren dan hun fossiele tegenhangers, waaronder harsen en composieten.

Het Biorizon Lignin Application Center is een initiatief van Shared Research Center Biorizon co-initiator VITO. Net als Biorizon is het Centrum gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Enkele met lignine gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd bij VITO in Mol (Vlaanderen).

Biobased presteert beter

Door voort te bouwen op de natuurlijke kenmerken van de van lignine afkomstige bio-aromaten, streeft Biorizon naar het ontwerpen van producten die niet kunnen worden vervaardigd uit petrochemische bronnen. Deze bioproducten zullen in feite beter presteren dan hun op fossielen gebaseerde tegenhangers in eigenschappen zoals taaiheid, lichtgewicht, vlamvertragende en antimicrobiële resistentie.

Verder wil Biorizon biobased alternatieven vinden voor toxische aromatische verbindingen. Op die manier draagt Biorizon bij aan een duurzamere wereld, omdat producten met lignine-afgeleide aromaten een lagere CO2-footprint hebben en minder impact hebben op het milieu.

Aromaten uit lignine

Lignine kan afkomstig zijn van verschillende bronnen en verschillende voorbehandelingsprocessen. Het Biorizon Lignin Application Center zal aromatische verbindingen betrekken van onderbenutte lignine-bijproducten, onder meer uit de pulp- en papierindustrie. Bovendien zal hout worden gebruikt als grondstof, indien een lignine-eerste type proces wordt gebruikt.

Het centrum biedt:

  • Analyse en karakterisering in de gehele waardeketen (lignine, fracties, gemodificeerde ligninen en polymeren);
  • Zuivering van van lignine afgeleide stromen;
  • Fractionering van mengsels van bio-aromaten die zijn verkregen door de omzetting van lignine / hout (lignine-oliën);
  • Modificatie / functionalisatie van van lignine afgeleide stromen / fracties;
  • Polymerisatie van van lignine afgeleide stromen / fracties;
  • Toepassingstesten van van lignine afgeleide moleculen / polymeren;
  • Lab- en pilotinfrastructuur.

MKB-vouchers beschikbaar

REWIN, de Nederlandse bio-innovatieagent van het BioBase4SME-project, biedt MKB’ers innovatievouchers van EUR 4.000 voor gezamenlijke projecten met applicatiecentra, waaronder het Biorizon Lignin Application Center.

Bron: Agro & Chemie

Meer (Engelstalige) informatie is beschikbaar op de website van Biorizon.