Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

17-06-2014

VNCI noemt Green Chemistry Campus in FD

Op 13 juni publiceerde het Financieel Dagblad (FD) een interview met VNCI-directeur Colette Alma. Ze noemt daarbij Zuidwest-Nederland als voorbeeld van een regio die met onder andere de Green Chemistry Campus vol inzet op de biobased economy. De VNCI roept de overheid op om de investeringen in de topsectoren energie en chemie met een factor tien op te schalen.

"Vergroening van de Nederlandse chemie, waarbij voor de productie niet langer olie maar afvalproducten uit de landbouw of gerecyclede materialen worden gebruikt, is in de visie van de branchevereniging VNCI een van de weinige opties om internationaal weer concurrerend en leidinggevend te worden. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Want een sector die door gebruik van goedkope duurzame energie internationaal meetelt, zal uit zichzelf ook weer gaan investeren, ook in innovatie."

"[...] Als ze de beschikking krijgen over goedkope duurzame energie, kan de Nederlandse industrie weer de wereldwijde concurrentiestrijd aan, betogen Alma en Fuhrman. [...] Met grootschalige energiebesparing in fabrieken, gebruik van hernieuwbare en duurzame grondstoffen (biomassa in plaats van fossiele stoffen), grootschalig hergebruik van materialen en bijvoorbeeld opslag of hergebruik van CO2. Zo kun je ook nieuwe en duurzame producten maken met veel exportpotentieel."

Alma verwijst naar het onderzoek van CE-Delft dat uitwijst dat de vergroening van chemische bedrijven in de regio tot 2020 voor West-Brabant en Zeeland 3.000 nieuwe banen kan opleveren.

"De kennis voor deze initiatieven bestaat in Nederland; nu komt het erop aan de juiste voorwaarden te scheppen, met bijvoorbeeld gunstige fiscale prikkels", aldus Alma. VNCI-voorzitter Fuhrman valt haar bij: "De overheid moet de investeringen in de topsectoren energie en chemie met een factor tien opschalen."  

Bron: Financieel Dagblad (open de .pdf)