Terugblik Walking Dinner op Green Chemistry Campus

Op 24 oktober jongstleden ontving de Green Chemistry Campus een grote diversiteit aan gasten uit de ondernemerswereld, de gemeente, en het bio-based netwerk. Aan deze gasten presenteerde de Campus haar jaarplan 2018 en haalde waardevolle input op.

De avond van 24 oktober, het Walking Dinner (mede mogelijk gemaakt door Biobased Network*) werd druk bezocht door een grote diversiteit gasten. Zo ontving de Campus de doelgroepen waarvoor zij werkt (grote bedrjiven, MKB (inclusief de vestigers en MKB clusters), applicatie centra en kennis- en onderwijsinstellingen). Tevens ontving zij een aantal stakeholders waaronder de RvT- en AvA-leden, vertegenwoordigers van de Provincie, REWIN, gemeente BoZ, maar ook andere organisaties zoals Biobased Delta, BZW (Brabant Zeeuwse Werkgeversorganisatie) en Starterscentra West-Brabant.
Het doel van de avond was tweeledig. Enerzijds vond directeur Petra Koenders het een goed moment om elkaar (alle biobased-betrokkenen) te treffen, bij te praten, te netwerken en misschien zaken te doen. Ten tweede is het team van de Green Chemistry Campus uitgebreid en is het een goed moment om dit nieuwe team aan alle betrokkenen voor te stellen, en is er een reflectie geweest op het Green Chemistry Campus-jaarplan 2018. De Campus is namelijk een faciliteit die vooral heel veel toegevoegde waarde dient te brengen. Dat betekent dus niet dat de Campus zelf bepaalt hoe de faciliteiten eruit zien, maar de doelgroepen voor wie de Campus werkt bepalen.
Aan vier tafels werden vier onderwerpen gepresenteerd door medewerkers van de Green Chemistry Campus. Bouwprojectleider Casper Bertels presenteerde de plannen voor de demoruimte, en ontving feedback over hoe de Campus dit cradle-to-cradle wil bouwen met zo veel mogelijk biobased elementen.
Adviseur en chemisch technoloog Cees Hamelink vroeg input over de Green Chemistry Campus labfaciliteiten, en hoe deze labfaciliteiten het beste verbonden kunnen worden met de omgeving (zodat er niets dubbel wordt aangeboden in de regio). Aan tafel zat ook Erik Lammers, projectleider van OPzuid project Biobased Network, die het netwerk van de verbonden applicatiecentra vertegenwoordigde.
Peter van der Ham, business developer van de Green Chemistry Campus en nieuwe medewerker Tyrrell Israel, chemisch technoloog en nieuwe jr. acquisitie manager, beschreven de inhoudelijke focus van de Campus en werden door gasten uitgedaagd met doortastende vragen of dit wel de juiste focus is.
Emke Mol, werkzaam op gebied van communicatie en PR en betrokken bij de Campus vanaf het eerste uur, Corné van Loenhout, ondernemer en strategist van diverse bedrijven die vooruitstrevend focussen op de circulaire economie, en Eva-Lisa Janssen, oprichter van stichting Ucademy en operational manager op de Campus, presenteerde de diensten die de Campus momenteel aanbiedt en wil gaan aanbieden in 2018. Deze diensten zijn pro-actief opgesteld en proberen antwoord te geven op de huidige vraag, en de toekomstige vraag.
Tijdens deze inspiratievolle gesprekken is er veel waardevolle input opgehaald die verwerkt wordt in het jaarplan 2018. Voor meer informatie over deze avond verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@greenchemistrycampus.com. U kunt zich via dit e-mailadres ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Houd voor meer evenementen, zoals onze nieuwjaarsborrel, onze website in de gaten.
* Het Biobased Network wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant in het kader van OP-Zuid.

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant