Business Accelerator
voor de opschaling van
Biobased Innovaties

20-04-2019

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zus-Nederland

Ook in 2019 kunnen MKB’ers in Zuid-Nederland voor hun project in aanmerking komen voor MIT Zuid financiering. MKB’ers in Zuid-Nederland die willen starten met innovatie kunnen projecten indienen gericht op: Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject; Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

De opzet van het instrumentarium is vrijwel gelijk aan de opzet in 2018. Er is echter één belangrijke wijziging en dat is dat de maximale subsidie voor haalbaarheidsprojecten is verlaagd van 25.000 euro naar 20.000 euro. De op 19 februari 2019 goedgekeurde Wijzigingsregeling subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid 2019)  verwoordt de wijzigingen. De geconsolideerde regeling bevat de volledige regelingstekst.

De openstellingsdata zijn als volgt:

  • •‘Haalbaarheid’ van 9 april 2019 9.00 uur tot 10 september 17.00 uur, op basis van first come first serve
  • •‘R&D samenwerking’ van 11 juni 2019 9.00 uur tot 10 september 17.00 uur, op basis van tendering

Indiening van aanvragen in MIT Zuid geschiedt uitsluitend via de digitale webportal. De modelaanvraagformulieren vindt u onder ‘Aanvraagformulieren en bijlagen’ onder de MIT Zuid website via:WWW.Stimulus.nl. Voor meer informatie over MIT Zuid kunt u de website raadplegen. Heeft u verdere inhoudelijk vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stimulus via het telefoonnummer 040-2370100.

Wanneer een project niet aansluit bij de voor Zuid-Nederland gekozen topclusters of het betreft een bovenregionaal samenwerkingsproject, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de LOKETWIJZER MIT in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.