Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

17-03-2016

Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland

Drie Campus vestigers nemen deel aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland. Doel van het project is om door middel van 4 verschillende pyrolysetechnologieën en een open innovatiestrategie ongeveer 30 unieke waardeketens te demonstreren op de locatie in Moerdijk, waarbij aangeboden reststromen worden omgezet naar een zo hoogwaardig mogelijk product: (transport-)brandstoffen en grondstoffen voor de regionale industrie, die deze verder verwerkt tot eindproducten. Op deze manier kunnen cross-sectorale waardeketens worden gecreëerd.

Pyrolyse is een technologie waarbij een breed scala aan reststoffen en hernieuwbare grondstoffen wordt omgezet naar diverse waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. 

In Nederland gaat het jaarlijks om 2,5 miljoen ton/jaar aan reststromen die op dit moment worden verbrand of laagwaardig gerecycled, variërend van verschillende soorten biomassa en biomassa-reststromen tot afvalstromen als gemengde of vervuilde kunststoffen en autobanden. Hiervoor zou  pyrolyse een aantrekkelijke verwerkingsmethode kunnen zijn.

Ook om de bestaande clustering rondom het pyrolyse-initiatief - in 2013 genomen door REWIN en Havenschap Moerdijk - een boost te geven is er op 29 februari een tweede OP-Zuid aanvraag ingediend, onder de projectitel ‘Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland’.

Omdat pyrolyse reststromen uit allerlei sectoren, waaronder agro-food, (bio-)chemie en recycling kan verwaarden tot vloeibare (transport-)brandstoffen of grondstof voor de chemische industrie is het een technologie die verschillende sectoren met elkaar verbindt. Door de sterke vertegenwoordiging van zowel de chemische- als agrofood  sector in Zuid-Nederland, biedt pyrolyse bij uitstek kansen voor het creëren van nieuwe waardeketens tussen of binnen deze sectoren. De uitdaging om het potentieel van pyrolyse volledig te benutten en van pyrolyse een commercieel haalbaar proces te maken ligt echter in het kunnen omzetten van een zo laag mogelijke kwaliteit grondstof naar een zo hoog mogelijke kwaliteit product.

Het project ‘Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland’ rondom Moerdijk is goed voor een projectvolume van circa 6 mln euro.

Partners

Havenschap Moerdijk, Avans Hogeschool, B.N.M. Holding, SABIC Petrochemicals, SeaNRG, TeKnow Systems, Nettenergy, Nimaro Ageno Consult, Charcotec, Wast4ME, DSM R&D Solutions, Delphy, TU/E en REWIN West-Brabant.

Bron: N.V. REWIN West-Brabant