04-07-2016

Provincie Noord-Brabant wil fors investeren in biobased economy

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen voor de periode 2016-2019 € 9,1 miljoen uittrekken voor projecten op het gebied van de biobased economy. Dat biedt met name een impuls voor West-Brabant, een regio die zich daarin specialiseert. Voorwaarde voor investering door de provincie is dat door bijdragen van andere overheden, het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoeksinstellingen er in het totaal minimaal € 20 miljoen geïnvesteerd wordt. Hiermee wordt een basis voor verdere investeringen van ondernemingen gelegd.

Biobased Brabant Fonds

De nieuwe tranche voor 2016-2019 bouwt voort op een eerdere succesvolle impuls. In de periode 2010-2015 heeft de provincie € 13,5 miljoen vrijgemaakt om ontwikkelingen in de biobased economy te bevorderen. Daarvan is € 10 miljoen belegd in het Biobased Brabant Fonds dat door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) wordt beheerd. Dit heeft er toe geleid dat door bijdragen van andere provincies, ontwikkelbedrijven en kennisinstellingen, in totaal circa € 25 miljoen aan publieke middelen beschikbaar kwamen. Uit onderzoek van de Avans Hogeschool (Centre of Expertise Biobased Economy) blijkt dat het bedrijfsleven in de 2014 en 2015 ruim € 200 miljoen in biobased economy heeft geïnvesteerd.

3000 nieuwe banen

Uit een recente studie van Deloitte blijkt dat Zuidwest Nederland alle potentie heeft om uit te groeien tot een topregio op het raakvlak van de verwaarding van agrarische reststromen en toepassingen richting de chemie. De verwachting is dat marktpartijen in Zuidwest-Nederland in de periode 2012-2020 € 600 miljoen zal investeren, wat naar verwachting er toe bijdraagt dat 15.000 banen behouden blijven en 3000 nieuwe banen geschapen worden. “Een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in vooral West-Brabant in een sector die de toekomst heeft”, vindt gedeputeerde Bert Pauli.

Samenwerken

In Zuidwest Nederland werken in de Biobased Delta het bedrijfsleven, overheden, waaronder de provincie en onderzoeks- en onderwijsinstellingen samen. Er zijn programmalijnen ontwikkeld waarbij suiker als grondstof voor chemie wordt ingezet, hout door middel van bio-raffinage grondstof voor chemie en energie wordt, het MKB ondersteund wordt en campus en toplocaties ontwikkeld worden. Dat betreft dan de Green Chemistry Campus Bergen op Zoom, Nieuw Prinsenland Dinteloord en het haven en industrieterrein Moerdijk.

Bron: Agro & Chemie

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant