28-02-2018

Pitches gezocht voor biobased lichtobject nieuwe demoruimte Campus

Begin 2018 is de bouw van de demoruimte van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom van start gegaan. Een belangrijke mijlpaal voor de Campus en voor de regio want de demoruimte stelt bedrijven in staat om hun biobased innovaties op te schalen. Om van de demoruimte een inspirerend gebouw te maken dat symbool staat voor het tot wasdom komen van biobased innovaties, schrijft de Campus nu samen met de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost een pitch uit voor een biobased kunstwerk: een hangend lichtobject voor in de vide van de nieuwe demoruimte.

Foto: artist impressions van de demoruimte met de lichtstraat waar het biobased lichtobject komt te hangen.

Biobased

Biobased wil zeggen dat natuurlijke grondstoffen, zoals suikerbietenloof, aardappelschillen of maïsafval worden benut als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bio-plastic, bio-inkt en bio-bouwmaterialen. Tot dusver wordt voor de productie van deze zaken aardolie gebruikt; een fossiele grondstof. Aardolie wordt schaarser en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Niet verwonderlijk dus dat bedrijven zoals Coca Cola, LEGO en BMW biobased alternatieven omarmen. Door het benutten van landbouwafval als grondstof wordt er een gesloten kringloop gecreëerd: afval bestaat niet meer, maar vormt een grondstof voor een nieuw product.

Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën op basis van groene grondstoffen. De campus biedt hen niet alleen faciliteiten zoals laboratoria, een demoruimte en kantoorruimte, maar ook ondersteuning op het gebied van financiering, marketing en technologie.

Bedrijven die zich op de Campus vestigen, hebben al bewezen dat hun idee voor een biobased product op kleine schaal werkt. Op de Campus willen ze dit idee verder uitwerken en bewijzen dat hun product ook op grotere schaal met een constante kwaliteit geproduceerd kan worden. De nieuwe demoruimte van de Campus is hierbij onmisbaar.

Doelgroep prijsvraag

De Green Chemistry Campus heeft de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost (onderdeel van Avans Hogeschool) gevraagd om 3 kunstenaars uit haar netwerk aan te dragen. De nadruk zal liggen op kunstenaars die een affiniteit hebben met duurzaamheid (specifiek biobased) en/of het ontwerpen van lichtobjecten. Daarnaast zet de Campus deze prijsvraag uit in haar netwerk. In totaal kunnen maximaal 5 (teams van) kunstenaars een pitch indienen.

Concept

Creatief gezien moet het lichtobject de opschaling van biobased (duurzame) innovaties symboliseren.

Pitchvergoedingen

Er is een passende pitchvergoeding beschikbaar. Let op: deelname aan deze pitch is enkel mogelijk na een schriftelijke bevestiging van deelname door Eva-Lisa Janssen, Operations Manager van de Green Chemistry Campus en er kunnen maximaal 5 (teams van) kunstenaars deelnemen. 

Prijzen voor het winnende ontwerp

 1. € 2.500,- ex btw budget voor zowel het materiaal als de realisatie van het ontwerp door de kunstenaar.
 2. Feestelijke onthulling tijdens de officiële opening van de demoruimte in de nazomer van 2018, inclusief bordje met daarop de naam van het kunstwerk en de kunstenaar.
 3. Een dag coaching op een onderwerp naar keuze uit het aanbod van de Campus.
 4. PR via de organisaties van de juryleden.  

Juryleden

De ontwerpen zullen door de volgende zes juryleden worden beoordeeld:

Naam

Functie

Motivatie

Petra Koenders  

Directeur GCC (voorzitter & beslissingsbevoegdheid bij gelijke stemmen)

Opdrachtgever

Casper Bertels  

Conforum

Begeleider bouw

Esther Stapper  

Eigenaar Stapper Duurzaam Advies, bestuurslid Natuurvezel Applicatie Centrum en coördinator Biobased Delta cluster Groen (ver)bouwen

Expert biobased bouwen en biobased (bouw)materialen

Willem Sederel

Directeur Groene Vaert & bestuurslid Biobased Delta

Initiator en huurder GCC + bestuurslid Biobased Delta

Gerlof Jorritsma

Cultuurcoördinator gemeente Bergen op Zoom

Cultureel & lokaal perspectief

Femke den Boer

Directeur St. Joost

Uitdagend en inspirerend ontwerp passend bij de potentie van biobased productdesign

 

Beoordelingscriteria

De ontwerpen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de volgende criteria die respectievelijk voor 40%, 30% en 30% meewegen in het eindoordeel van de jury. 

1. 40% - Duurzaamheid
De lamp moet zo duurzaam mogelijk worden; daarbij kan gedacht worden aan:

 1. Het gebruik van energiezuinige verlichting, zoals LED, is een eis.
 2. Het hergebruik van restmaterialen ('afval') is een pré.
 3. Het gebruik van biobased materialen is een pré. Zie bijvoorbeeld ter inspiratie de materialen van de bedrijven die zich op de Campus hebben gevestigd en/of producten of materialen uit de Biobased Collectie van het Center of Expertise Biobased Economy.
 4. Het gebruik van gerecycled materiaal is een pré.
 5. Het gebruiken van grondstoffen die na de levensduur opnieuw kunnen worden benut is een pré.
 6. Het gebruik van punt 2, OF 3, OF 4, OF 5 is een must.

2. 30% - Esthetiek
De lamp in de vide van de nieuwe demoruimte van de Green Chemistry Campus moet een opvallend, aantrekkelijk en kunstzinnig element vormen. Creatief gezien moet het lichtobject de opschaling van biobased (duurzame) innovaties symboliseren.Het toepassen van de huisstijlkleuren van de Campus is een pré.

3. 30% - Praktische uitvoerbaarheid
Een hangende lamp die aan het plafond kan worden bevestigd:

 1. maximale afmeting 3,00 x 3,00 m.
 2. verlichtingsniveau op vloerniveau dient minimaal 125 lux te bedragen;
 3. de verlichting dient dimbaar te zijn;
 4. het toe te passen materiaal dient niet brandbaar te zijn;
 5. het object dient relatief eenvoudig (d.w.z. zonder het gebruik van een hoogwerker) schoon te kunnen worden gemaakt.
 6. het maximaal toelaatbaar gewicht bedraagt ca. 100 kg, te bevestigen aan 2 of 3 ophangpunten.

Procedure: indiening & deadline

 • Maximaal 5 kunstenaars ontvangen een schriftelijke bevestiging van deelname en kunnen hun pitch vervolgens indienen vóór maandag 30 april 12:00 uur: maximaal 3 A3 met een artist impression (visualisatie) plus maximaal 1 A4 toelichting van het gekozen concept.
 • Heb je een goed idee en wil je graag meedoen met deze pitch? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Eva-Lisa Janssen, operations manager van de Green Chemistry Campus (e.janssen@greenchemistrycampus.com of 06 14 39 85 24) om te vragen of het mogelijk is om een pitch in te dienen. Maximaal 5 (groepen van) kunstenaars kunnen een pitch indienen. Bij de selectie van deze kunstenaars kijken we samen met St. Joost naar affiniteit en ervaring met bovenstaande selectiecriteria.

Planning

 • maart & april: prijsvraag
 • 30 april: deadline indienen pitches door 5 kunstenaars die een schriftelijke bevestiging van deelname hebben ontvangen
 • woensdag 9 mei: jurybijeenkomst + bekendmaking winnaar
 • mei, juni, juli 2018: realisatie
 • vrijdag 6 juli: uitvoering gereed
 • nazomer 2018: feestelijke onthulling winnende ontwerp + prijsuitreiking tijdens officiële opening demoruimte 

Meedoen?

Heb je een goed idee en wil je graag meedoen met deze pitch? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Eva-Lisa Janssen, operations manager van de Green Chemistry Campus (e.janssen@greenchemistrycampus.com of 06 14 39 85 24) om te vragen of het mogelijk is om een pitch in te dienen. Maximaal 5 (groepen van) kunstenaars kunnen een pitch indienen (en daarmee aanspraak maken op de pitchvergoeding). Bij de selectie van deze kunstenaars kijken we samen met St. Joost naar affiniteit en ervaring met bovenstaande selectiecriteria.

Na een schriftelijke bevestiging van deelname door Eva-Lisa kun je een pitch indienen, aanspraak maken op de pitchvergoeding (waar Eva - Lisa je meer over kan vertellen) en de prijzen als jouw ontwerp tot winnend concept wordt gekozen. 

Vanzelfsprekend ben je van harte welkom op de Green Chemistry Campus om meer te weten te komen over biobased innovaties en om inspiratie op te doen bij de grondstoffen, producten en materialen van onze vestigers. Daarnaast brengen we je graag in contact met relevante mensen en organsiaties uit ons netwerk.

Foto's: artist impressions van de demoruimte met de lichtstraat waar het biobased lichtobject komt te hangen.

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant