Business Accelerator
voor de opschaling van
Biobased Innovaties

12-11-2019

Nettenergy produceert grondstof voor scheepsbrandstof

Het sinds 2013 op de Green Chemistry Campus gevestigde bedrijf Nettenergy is erin geslaagd om een belangrijke grondstof voor scheepsbrandstof te produceren op basis van lignine. Specifiek heeft Nettenergy in de nieuwe demo facility van de Campus een eerste batch lignine-olie geproduceerd met behulp van haar innovatieve PyroFine technology. Lignine is de stof die planten en bomen stevigheid geeft en het is de op twee na meest voorkomende bron van hernieuwbare koolstof op aarde.

Duurzaam alternatief voor de chemische industrie

De door Nettenergy gecreëerde lignine-olie kan niet alleen worden toegepast in scheepsbrandstoffen, maar kan ook als basis dienen voor bio-aromaten. Aromaten zijn een van de belangrijkste stoffen voor de chemische industrie: 40 procent van alle chemicaliën is aromatisch van aard en aromaten worden onder meer toegepast in plastics, verven en coatings. Tot op heden worden vrijwel alle aromaten gewonnen uit fossiele bronnen, met alle negatieve gevolgen voor het klimaat van dien. De potentie om te vergroenen is dus enorm, evenals de impact.

SCeLio-4B

Nettenergy heeft de lignine-olie als grondstof voor scheepsbrandstof gerealiseerd binnen het SCeLio-4B project waar ook de Green Chemistry Campus een van de partners is. Binnen dit project onderzoeken de projectpartners (Avantium, Brightlands Chemelot Campus, Chemelot Research Facilities, Flowid, Food and Biobased Research (DLO/WUR), Green Chemistry Campus, Nettenergy, Progression Industry, Rewin, Savage Rivale en Biorizon co-initiator TNO) op welke wijze uit plantaardige grondstoffen zoals suiker, cellulose en houtstof bouwstenen voor bijvoorbeeld brandstof, asfalt of dakbedekking kunnen worden gemaakt. Het project wordt gecofinancierd vanuit OPZuid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de PyroFine technology of de specifieke toepassingen van de lignine-olie, neem dan contact op met Rob Vasbinder, oprichter Nettenergy, via rob.vasbinder@nettenergy.com of +31 (0)6 42 93 79 74.