Innovatie Estafette groot succes

Wiebe Logghe van de Green Chemistry Campus was present op de Innovatie Estafette en werd geïnterviewd.

Zie vanaf minuut 3:27 en verder. 

 

Innoveren is spoorzoeken. Zoeken naar verbindingen, versnellingen en slimme oplossingen. Met de Innovatie-estafette en startbijeenkomst van Horizon2020 op 12 november was de Amsterdam RAI hiervoor het ultieme podium. Bezoekers konden vanaf het moment dat ze de trein of auto uitstapten letterlijk de graffitisporen naar de RAI volgen en spoorden tijdens de estafette interessante innovaties, pitches en workshops op. Langs de meer dan 250 stands liepen meer dan 5.000 bezoekers die bovendien getuige konden zijn van het sluiten van meer dan 30 akkoorden. Met recht horizonverbreding!

Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut, opende de Innovatie-estafette 2013 met een inspiratiefilm en riep vervolgens minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op het podium. Hoe denkt zij eigenlijk over innovatie? ‘Je gaat toe naar iets nieuws, iets onbekends. Henry Ford zei: “Als ik naar de mensen had geluisterd, had ik snellere paarden moeten ontwikkelen.” Met innoveren weet je nooit precies waar je uitkomt, maar het gaat altijd om nieuwe vormen en slimme oplossingen. Op de Innovatie-estafette worden die innovatieve projecten versneld. Bedrijven, de overheid en kennisinstellingen komen bij elkaar om af te spreken dat ze volgend jaar een stap verder zijn.’

Dat kan onder andere door het aanleggen van proeftuinen, vertelt Daan Roosegaarde, volgens Van Grieken de personificatie van innovatie in Nederland. ‘Voor innovatieve ideeën is het van belang dat je dingen kunt uitproberen zonder dat die meteen iets opleveren’, aldus Roosegaarde. ‘In Nederland kan dat uitstekend. Wij zijn een eigenwijs volk, een heerlijke eigenschap. We stellen kritische vragen en zijn constant aan het analyseren. Dat opent de mogelijkheden voor innovaties.’

Startbijeenkomst Horizon2020

Naast uitproberen in een proeftuin gaat aan de uitvoering van een innovatief project vaak veel onderzoek vooraf. Niet toevallig stond 12 november daarom ook in het teken van de start van het grootschalige Europese onderzoeksprogramma Horizon2020. Robert-Jan Smits, directeur-generaal Research & Innovation van de Europese Commissie en in die hoedanigheid nauw betrokken bij Horizon2020, zegt voor 300 procent achter dit onderzoeksprogramma te staan. ‘Het unieke eraan is dat we eerst hebben gepraat met mensen uit het veld, voordat we het voorstel schreven. We wilden onderzoek koppelen aan innovatie en ons daarin richten op maatschappelijke uitdagingen. Daardoor werken we vraaggestuurd. Een van onze ambities is de concurrentiekracht van de Europese industrie te vergroten.’

Ketenakkoord Kunstofkringloop

Tijdens de Innovatie-estafette werden zeven Green Deals en tientallen akkoorden gesloten om diezelfde concurrentiekracht te vergroten. Voor het thema Circular Economy was er bijvoorbeeld het Ketenakkoord Kunststofkringloop, getekend door staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en meer dan 60 bedrijven, waaronder afvalinzamelaars en Philips. Mansveld: ‘Het is ongelooflijk hoeveel partijen voor deze intentieverklaring de handen ineengeslagen hebben! In Europa maak ik me er hard voor van afval een sexier product te maken, een volwaardig exportproduct.’ Gerard van Harten, boegbeeld van de topsector Chemie, voegt toe: ‘Het is goed dat we nu deze circulaire benadering kiezen voor afvalproducten. De plastic soep is in de chemische sector heel lang hete soep geweest: niemand wilde zijn vingers eraan branden. Daar komt nu verandering in.’

Biokerosine luchtvaart

Ook op andere terreinen werden akkoorden gesloten. Om de luchtvaartsector te verduurzamen tekenden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (KLM, Schiphol Group, Havenbedrijf Rotterdam, Sky Energy NRG, Neste Oil), minister Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Mansveld de intentieverklaring ‘Bioport for jet fuels in the Netherlands’. Volgens Camiel Eurlings, president-directeur van KLM, is deze verklaring een stap in de richting van een doorbraak. ‘We willen de productie van biokerosine opschalen, leveren aan de markt en zorgen dat het daadwerkelijk wordt gebruikt.’

Smart Energy Cities

Binnen het thema Smart Cities spraken enkele partijen op de Innovatie-estafette de intentie uit om een grootschalige Smart Energy City te realiseren. Het einddoel is daarbij gericht op 2040/2050, maar het eerste concrete doel ligt al in 2018: het realiseren van een paar stadswijken, waarbinnen in totaal 100.000 gebouwen samen een smart energy city gaan vormen. In die wijken zijn energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen en kantoren te vinden met zon-pv op alle daken, slimme energiesystemen met bijbehorende ICT- en telecominfrastructuur, een lokale energiemarkt en duurzaam lokaal transport.

DAVI

Een van de hoogtepunten van de Innovatie-estafette was de proefrit die minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) maakte met een zelfsturende auto, ontwikkeld door DAVI. Dat is een samenwerkingsverband van onder andere TNO, TU Delft, TU Eindhoven en Connekt. Het was voor het eerst dat de auto, die geïntegreerde camera- en radarsystemen bevat, op de openbare weg (de A10) werd getest. De zelfrijdende auto’s zijn van het merk Toyota Prius en zien eruit als normale personenauto’s. Minister Schultz noemde de voertuigen ‘een belangrijke stap voor de grootschalige inzet van nieuwe autotechnieken die bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer en aan de verkeersveiligheid’.

Toekomstmakers

Op 31 maart 2014 wordt in de Ridderzaal in Den Haag de tweede TEDX Binnenhof gehouden. Onder de titel Toekomstmakers vonden op de Innovatie-estafette drie voorrondes plaats. In elke ronde werden zeven interessante pitches gehouden die pasten binnen één van de drie thema’s (Smart Cities, Green Transport en Circular Economy). Bij het thema Smart Cities ging de nominatie naar Heleen Herbert met een innovatie om gebruik te maken van warmte in rioolbuizen. Bij Green Transport ging de nominatie naar Juliëtte van der Lof van het Solar Team Eindhoven. En bij Circular Economy waren er twee nominaties: voor Marjolein Helder (Elektriciteit uit levende planten) en Niels van Lingen (infrarood verwarmingselementen). Ten slotte was er een cheque van 1.000 euro voor het aanstormende talent Pauline van Dongen met haar innovatieve kleding met zonnecellen.

Bron: Innovatie Estafette

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant