Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

28-03-2019

Grote bedrijven zoeken inspiratie en briljante ideeën MKB

Hoe kunnen we energiezuiniger natte componenten van tarwe en/of mais ontwateren? Hoe schalen we het gebruik van biologisch afbreekbare voedselverpakkingen versneld op? Welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor zuivere fructose als grondstof in de chemie? Hoe kunnen bioplastics met een stuurbare afbreekbaarheid baanbrekende impact maken?

Het zijn typische innovatievraagstukken waar grote(re) bedrijven mee worstelen. In het ‘biobased business booster’ programma BioVoice roepen ze daartoe de hulp in van kleine, innovatieve bedrijven en start-ups. Het gaat dan niet alleen om het vinden van pasklare antwoorden, maar ook om denkkracht, inspiratie, briljante inzichten en verbeteringen.

Naast het in contact brengen van deze twee werelden via ‘challenges’, biedt BioVoice beide partijen ook funding en toegang tot internationale markten, hulpbronnen en researchfaciliteiten, business en schaalvergroting en, zeker ook belangrijk: een launching customer.

Startpunt

‘Zo’n challenge aangaan is eigenlijk het startpunt van verdere kennisuitwisseling’, zegt programmamanager Bob Houpst. ‘Het is niet bedrijf A dat bedrijf B helpt, maar we willen gezamenlijk de biobased transitie versnellen: kennis opbouwen en een succesvolle en leidende kennisregio op het gebied van toegepaste biobased business creëren.’

Initiatiefnemers van BioVoice zijn REWIN, Green Chemistry Campus, de provincie Noord-Brabant en Rabobank. Daarnaast hebben Dockwize, Impuls Zeeland, KVK en Centre of Expertise Biobased Economy zich als partner aangesloten voor de uitvoering van het programma. De uitdagers zijn Cargill, Cosun en Rodenburg Biopolymers.

Vanaf deze week zijn de 7 challenges van de eerste BioVoice-ronde te zien op het KVK Business Challenge platform. Deelnemers kunnen zich daar aanmelden tot en met 29 april.