Samen de circulaire economie versnellen

01-02-2022

Green Chemistry Campus ontwikkelt buitenlocatie voor pyrolyse-activiteiten op demoschaal

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom was al dé locatie in West-Brabant voor bedrijven die zich bezighouden met pyrolyse-activiteiten op relatief kleine schaal. Binnenkort komt er ook een buitenlocatie beschikbaar waar bedrijven zich kunnen vestigen die behoefte hebben aan meer ruimte voor hun demonstratiefabriek. Zo wil de Campus hét epicentrum worden voor bedrijvigheid rond pyrolyse en groene chemie.

Tot en met vorig jaar vond het pyrolyseproeftuinproject plaats in Moerdijk dat zich richtte op de verwaarding van reststromen met behulp van de pyrolysetechnologie; een kraakproces met zuurstofloze verhitting. De locatie in Moerdijk waar het project plaatsvond, is niet langer beschikbaar. Dat betekent dat er in West-Brabant behoefte is aan een plek die het gat vult tussen de demo facility van de Campus voor de huisvesting van pilot skids en het haven- en industrieterrein Moerdijk dat beschikbaar is voor vestiging van pyrolyse-installaties op commerciële schaal.

Innovatiecluster voor pyrolyse en groene chemie

De Campus wil haar faciliteiten daarom verder uitbreiden zodat in Bergen op Zoom een innovatiecluster ontstaat rond pyrolyse. Connie Paasse, directeur Green Chemistry Campus: “We zijn gestart met een taskforce om de huisvesting op onze (buiten)locatie te ontwikkelen. Binnen in de hal is de vestiging van kleinere installaties nu al mogelijk, de ambitie is dat de buitenlocatie in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komt. Wensen van geïnteresseerde partijen nemen we graag mee in het werk van de taskforce. We richten ons niet alleen op bedrijven die zich bezighouden met de pyrolysetechnologie zelf, maar ook op bedrijven die gespecialiseerd zijn in het zuiveren van de grondstoffen of juist de output van het pyrolyseproces, zoals pyrolyse-olie en -gas”.

Door deze bedrijven relevante faciliteiten en diensten te bieden, wil de Campus kruisbestuiving actief bevorderen zodat de regio West-Brabant een epicentrum blijft van bedrijvigheid op het gebied van pyrolyse. Dit sluit goed aan op de huidige focus op groene chemie. Ook ondernemers op dat vlak kunnen straks profiteren van de nieuwe faciliteiten en het bredere netwerk.

Faciliteren van duurzame, chemische innovatie

De Campus faciliteert al jaren bedrijven die zich bezighouden met pyrolyse. Zo heeft TNO onder de vlag van Shared Research Center Biorizon geavanceerde pyrolyse-apparatuur in de demo facility van de Campus staan waarmee bio-aromaten uit lignine worden gewonnen.  

Het terrein van de Campus in Bergen op Zoom grenst aan het terrein van chemiebedrijf SABIC. De Campus beschikt over alle relevante vergunningen en procedures en is sinds 2011 gespecialiseerd in het faciliteren van duurzame, chemische innovatie.

Pyrolysetechnologie biedt kansen voor een circulaire economie

De inzet van pyrolysetechnologie draagt bij aan de totstandkoming van een circulaire bio-economie. Zo kunnen uit biogrondstoffen waardevolle chemische bouwstenen worden gewonnen die als grondstof dienen van producten als verf, lijm en rubber, maar ook parfum, plastics en polyurethaanschuim. Daarnaast kun je met pyrolyse plastic recyclen dat nu niet (mechanisch) gerecycled kan worden. Bijvoorbeeld omdat de afvalstroom te vervuild is zoals bij landbouwplastic of omdat de reststroom uit meerdere lagen bestaat zoals medicijnblisters. De Campus faciliteert pyrolysebedrijven graag om een circulaire economie realiteit te maken.

Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is een incubator waar ondernemers, overheden en kennisinstellingen werken aan de opschaling van biobased en circulaire innovaties. De focus ligt op technologieën, bouwstenen en producten waarmee we de grootste impact kunnen maken: pyrolyse, bio-aromaten en applicaties met superieure eigenschappen. De Campus biedt laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes, technologische en bedrijfskundige expertise en een levendige community van gelijkgestemde ondernemers die elkaar graag verder helpen. Zo werken we samen aan de totstandkoming van een circulaire economie en een sterke regio.

Contact

Heb je interesse, wil je meer informatie of krijg je graag een rondleiding? Neem dan contact op met business development manager Marcel van Berkel via m.vanberkel@greenchemistrycampus.com. Als je graag betrokken wilt worden bij de ontwikkeling van de buitenlocatie, bijvoorbeeld omdat je als bedrijf specifieke wensen hebt, plannen we graag een vrijblijvend gesprek.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid

De ontwikkeling van een buitenlocatie voor pyrolyse-activiteiten op de Green Chemistry Campus maakt deel uit van het PyroCHEM Park project dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.

Artist impression van de buitenlocatie