17-04-2018

GCC op TV: Booming Brabant

Van bio naar business. Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom doen bedrijven er alles aan om groene alternatieven te vinden die het gebruik van fossiele brandstoffen als aardolie kunnen terugdringen. Restafval wordt omgevormd tot bruikbare producten of grondstoffen en dan is het groene cirkeltje rond.

 

Op de campus werken onderzoeksinstituten als TNO en bedrijven samen om nieuwe toepassingen of producten te ontwikkelen van biomassa. Een van die samenwerkingen is TNO-Biorizon. “De afvalindustrie wil in toenemende mate een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Afvalstromen kunnen gaan dienen als nieuwe groene grondstoffen voor de chemische industrie”, zegt Monique Wekking van TNO/Biorizon. “Voor 2025 willen we dat de vulling van afgedankte luiers wordt omgezet in plastic. Daarvan kan weer verpakkingsmateriaal voor luiers worden gemaakt.” 

Nieuwe maatschappij

“We moeten toe naar een nieuwe maatschappij”, zegt Petra Koenders, directeur van de Green Chemistry Campus, in het tv-programma Booming Brabant. “Zowel bedrijven als jij en ik moeten anders gaan leven en werken. Minder gebruik van fossiele brandstoffen. Daar kunnen de zon en de wind bij helpen, maar ook biomassa kan daar een belangrijke steen aan bijdragen. Green Chemistry Campus staat voor de nieuwe ontwikkelingen van groene chemie.” 

In opdracht van Rijkswaterstaat en de waterschappen is op de campus al een nieuw soort bermpaal ontwikkeld. “Gemaakt van bioplastic afkomstig uit aardappelreststromen en bermgras”, vertelt Koenders. “En die paaltjes zetten wij dan weer langs de Brabantse wegen”, vult gedeputeerde en studiogast Bert Pauli aan.  

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant