Business Accelerator
voor de opschaling van
Biobased Innovaties

30-04-2019

ELEKTROCHEMIE EN VERGROENING

Succesvolle GCC-minor van Hogeschool Rotterdam: De integratie van redoxflowbatterijen voor verduurzaming van Nederlandse huishoudens.

Jesse de Heij & Kiara Cijntje, studenten van AVANS Breda en Hogeschool Rotterdam hebben begin 2019 een minorstudie afgerond in het kader van gebruik van ELEKTROCHEMIE EN VERGROENING VAN DE CHEMIE. Zij brachten in kaart wat de mogelijkheden zijn met de integratie van redoxflowbatterijen voor verduurzaming van Nederlandse huishoudens. Opdrachtgever was de Green Chemistry Campus.

 

Elektrochemische energie als opslagmethode

De opdracht was een elektrochemische energie opslagmethode te onderzoeken en te ontwerpen. Dit met als doel om een nieuwe, innovatieve batterij te kunnen integreren in Nederlandse huishoudens. De integratie hiervan moet leiden tot het kunnen opslaan van energie die verkregen is door zonnepanelen. Dit resulteert uiteindelijk in het minder gebruiken van netstroom waardoor verduurzaming zal optreden binnen de Nederlandse huizenmarkt. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de waterstofbromidebatterij een duurzame, innovatieve techniek is die het mogelijk zou moeten maken om elektrische energie ­op kleine schaal ­– bijvoorbeeld voor een huishouding ­– voor een termijn van 5 jaar op te slaan.

 

Waterstofbromide: interessante optie

Een gemiddeld Nederlands huishouden bestaat uit ongeveer 2,2 personen en heeft een gemiddeld jaarlijks verbruik geschat van ongeveer 3300 kWh. Om dit huishouden te kunnen voorzien van duurzame energie is ervoor gekozen zonnepanelen te plaatsen. In het meest ideale geval zou het overschot aan duurzaam opgewekte energie doorgeleid kunnen worden naar de waterstofbromide batterij. De waterstofbromidebatterij zou – aan de hand van gegevens van het geschat dagelijks vermogen en dagelijkse hoeveelheid opgewekte energie ­– een vermogen moeten hebben dat ligt tussen de 5 en 10 kWh.

 

Aan de hand van de grootte van de waterstofbromidebatterij is een financiële analyse gemaakt. Voor een batterij met een vermogen van 5 kWh blijken de totale kosten te liggen rond 17 duizend euro. Voor een 5 kWh batterij is daarnaast berekend dat de Levelized Costs of Electricity (LCOE) worden geschat op ongeveer €1,50 euro per kilowattuur. Zeven keer zoveel als dat van de prijs van een kilowattuur van het net. Wanneer deze batterij echter wordt opgeschaald tot een vermogen van 100 kWh, worden de kosten voor een kilowatt ongeveer 28 eurocent. Dit getal ligt hoger dan de prijs van een kilowattuur van het net. Door verdere opschaling van de batterij wordt het voor meerdere huishoudens interessant om samen te investeren in een waterstofbromidebatterij. Hierbij moet worden gedacht aan een batterij met het vermogen van 1 MWh.

 

Voor meer informatie: Wilt u meer weten over dit onderzoek of over de mogelijkheid om úw onderzoeksvraag te laten beantwoorden door studenten?

Neem dan contact op met Sadaf Achakzai, Junior technical acquisition manager GCC, via

Phone: +31 (0)6 19943222 of  E-mail: s.achakzai@greenchemistrycampus.com