Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

03-04-2019

Duurzaam verpakken als eindexamenprogject

Onderzoek naar de beste manier om een duurzaam verpakkingsconcept toe te passen Succesvol eindexamenproject van RSG 't Rijks in Bergen op Zoom. Opdrachtgever was de Green Chemistry Campus.

Adnan Aghallouch, Laurélie Mathé, Matijn Palings, gymnasium eindexamenkandidaten van RSG 't Rijks in Bergen op Zoom hebben in maart 2019 succesvol hun project Duurzaam Verpakken afgerond. In dit onderzoek is afgewogen wat de beste manier is om een duurzaam verpakkingsconcept toe te passen. 

Breed perspectief noodzakelijk

Naast een zeer leesbaar rapport met hun bevindingen leverde dit een aantal goede inzichten op om het probleem van eenmalige verpakkingen integraal aan te pakken. Door een bezoek in Rotterdam aan BlueCity, een organisatie die zich bezighoudt met de circulaire economie,m hebben zij een breder beeld verkregen van duurzaamheid en circulariteit.Een goed model om toe te passen bij de verduurzaming van verpakkingen is de ladder van Lansink. Deze ladder legt op bepaalde niveaus uit op welke manier er met reststromen omgegaan kan worden op de meest duurzame manier. Dit vormt een rode draad in het rapport. Op de ladder van Lansink staan de volgende niveaus die van boven naar onder een mate van importantie aangeven op basis van duurzame behandeling van afval: preventie, hergebruik, recycling, energie, verbranden en storten.

Vermijden is verduurzamen

Een van de betere manieren om verpakkingen te verduurzamen is het vermijden van verpakkingsmateriaal. Dit kan gedaan worden door huidige verpakkingen te innoveren op het gebied van reducering in verpakkingsmateriaal. Vervolgens is het duurzaam om een bepaalde verpakking te hergebruiken. Recycling, chemisch recyclen en de opwekking van energie bevinden zich in grijs gebied, dit betekent dat het product specifiek is wat beter is voor de duurzaamheid van een verpakking. Bijvoorbeeld het bioplastic PLA kan moeilijk gerecycled worden, dit komt het omdat het afbreekt over een bepaalde tijd. 

 

Product bepaalt de oplossing

Chemisch recyclen kost echter veel energie terwijl de opwekking van energie door de vergassing van PLA een hoeveelheid biogas oplevert. Dan kan men zich afvragen wat nu beter is voor het milieu en de duurzaamheid van de verpakking. Soms is het dus moeilijk om in te schatten wat de beste stap is om te nemen betreft het recyclen van afval. Dit kan dus het beste per product of toepassingsmanier van verpakkingen bepaald worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over de mogelijkheid om úw onderzoeksvraag te laten beantwoorden door studenten? Neem contact op met Sadaf Achakzai, Junior technical acquisition manager GCC, +31 (0)6 19943222 of s.achakzai@greenchemistrycampus.com