Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

11-03-2020

Coronavirus en Green Chemistry Campus

Voor wat betreft de gang van zaken rondom het Coronavirus vertrouwen we als Green Chemistry Campus op de kennis en expertise van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s. Dat betekent dat we aan medewerkers die verkoudheidsverschijnselen hebben of die uit een risicogebied komen, hebben gevraagd om thuis te werken.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De geplande evenementen Financieel Seminar (18 maart) en de feestelijke opening van het Green Chemistry Innovation Lab (20 maart) worden uitgesteld.
Voor nieuwe bijeenkomsten en vergaderingen wordt bekeken of, wanneer en hoe deze door kunnen gaan.

Meer informatie
Wilt u een vergadering plannen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via T 06 1269 6360