Circulair bouwen met kunststoffen: snel & onderhoudsarm

Eind juni sloten vier studenten een Minor in opdracht van de Green Chemistry Campus aan de AVANS Hogeschool af rond het toepassen van meer kunststoffen in de bouw om zo circulair bouwen te bevorderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de totale levenscyclus, waardoor de bouwmaterialen hergebruikt en gerecycled worden. Plastics blijken hiervoor bij uitstek geschikt en versnellen bovendien het bouwproces.

Conventionele bouwmaterialenzijn niet herbruikbaar en zwaar

Conventionele bouwmaterialen hebben als voornaamste probleem dat ze vaak zo zijn ontworpen dat de materialen aan het einde van de levensduur niet of nauwelijks herbruikbaar zijn. Daarnaast zijn conventionele bouwmaterialen in de meeste gevallen zwaarder dan kunststof bouwmaterialen. Het voordeel van conventionele bouwmaterialen is echter dat ze al vele jaren gebruikt worden en dat dus bekend is wat de sterke en zwakke punten zijn, waaronder de levensduur en de belangrijke onderhoudspunten. EPS en PVC zijn kunststof bouwmaterialen die nu al breed worden toegepast in de bouwsector.

De voordelen van kunststof bouwmaterialen

In het onderzoek zijn nieuwe innovatieve bouwmaterialen gevonden, zoals kunststof stenen strips voor schoorstenen. Het toepassen van kunststof bouwmaterialen bevordert het circulair bouwen. Plastics kunnen namelijk in alle maten en vormen worden toegepast, waardoor prefab elementen eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Daarnaast kunnen plastics in dezelfde sterkteklasse gemaakt worden en de levensduur bedraagt doorgaans 50-75 jaar. Een nadeel van kunststof bouwmaterialen is dat de schade moeilijk te herstellen is, waardoor het moet worden vervangen. Maar ondanks dit nadeel zijn plastics wel onderhoudsarm.

Kunststof vervangt niet-dragende gipswand en versnelt bouwproces

In een materialenmatrix zijn plastics vergeleken met conventionele bouwmaterialen. De materialen zijn beoordeeld op:

  1. Levensduur
  2. Recycling
  3. Circulariteit
  4. Prefab
  5. Onderhoud
  6. Embodied energy

Uiteindelijk is een niet-dragende gipswand als materiaal gekozen op basis van materiaalkeuze, vierkante meters en prijs. Door dit vervangen door kunststof wordt het bouwproces versneld en hoeft er niet gekeken te worden naar de sterkteklasse.

Contractvorm belangrijk voor succes circulair bouwen

Om de kansen van plastics in de bouw te vergroten is het belangrijk om te kijken wie verantwoordelijk is voor de bouwmaterialen. Op dit moment worden er nauwelijks afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de bouwmaterialen als zij hun maximale levensduur hebben bereikt, waardoor de kans groot is dat aan het einde van de levensduur grondstoffen verloren gaan. Het principe van verantwoordelijkheid is eenvoudig. Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe belangrijker het wordt om duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Daarbij moet gekeken worden naar de contractvormen en hier komt een DBFMO-contract als meest duurzaam naar voren als enkel gekeken wordt naar verantwoordelijkheid. Het nadeel is dat een dergelijk contract hoge aanloopkosten en aanlooptijd heeft, terwijl de kans op gunnen 1 op 5 is. DBFMO-contracten bevorderen het circulair bouwen.

Meer informatie

De studenten Martijn van den Berg, Jeroen Koelemij, Wil Vervoort en Dylan Schut voerden het onderzoek uit. Zij werden daarbij begeleid door Willem Ellenbroek van AVANS Hogeschool en Peter van der Ham van de Green Chemistry Campus.

Alle rapporten zijn publiek beschikbaar. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Peter van der Ham: p.vanderham@greenchemistrycampus.com of +31 (0)6 53 76 09 46.

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant