15-08-2018

Analysemethodieken voor compliance metingen van biobased materialen en chemicaliën: succesvolle GCC-minor

Laur'Adelia Vitiello & Maurice Kesselaar, studenten van de Hogeschool Zeeland hebben in deze zomer succesvol een minorstudie afgerond die in kaart bracht hoe we biomassa kunnen definiëren en bemeten om te waarborgen dat het geschikt is als hernieuwbare grondstof voor groene chemie. Opdrachtgever was de Green Chemistry Campus.

De grondstof voor chemie is nog vrijwel geheel olie en gas. De VNCI (Vereniging Nederlandse Chemisch Industrie) heeft de ambitie om in 2030 15% van de chemie vergroend te hebben. Dit moet grotendeel gebeuren door intensiever gebruik van biobased grondstoffen en het produceren van meer chemische bouwstenen via biobased routes (organisch residu, lignine, gras, algen).

REACH

Daarnaast moet de chemische industrie voldoen aan hoge veiligheidseisen m.b.t. de gevaren van de blootstelling van haar producten aan de natuurlijk omgeving. In Europe geldt hiervoor het REACH-programma. Biomassa wordt (nog) niet benoemd binnen het REACH-kader. Fabrikanten en importeurs van stoffen zijn verplicht deze risico’s te registreren bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki. ECHA evalueert de gegevens en stelt, indien nodig, risico beperkende maatregelen voor.

De gevaren worden vermeld op z.g. MSDS-en (Material Safety Data Sheets) of VIB’s (Veiligheid Informatie Blad). Het voldoen aan de regels noemt ment Compliance. Ook biobased chemicaliën moeten aan de regelgeving voldoen. Dit betekent dat in veel gevallen MSDS-en nog moeten worden opgesteld en in veel gevallen ook goede analysemethoden moeten worden ontwikkeld.

Praktijktest: geen zware metalen in olifantsgras

Laur'Adelia & Maurice hebben in hun rapport uitgebreid de bestaande regelgeving in kaart gebracht. Daarnaast hebben ze een aantal analysemethoden bekeken op hun geschiktheid. Ze namen als praktijktest uiteindelijk het meten van zware metalen in olifantsgras. Uiteindelijk viel de keuze op Flame Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). De resultaten staan in de pie chart hiernaast.

Cadmium, Chroom, Lood, Kwik en Nikkel werden niet aangetroffen in het onderzochte monster.

Verder is nog gekeken naar het meten van het lignine gehalte m.b.t. van UV-VIS spectrophotometry en naar de samenstelling in het algemeen Fourier-Transform infrared spectroscopy (FT-IR)

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over de mogelijkheid om úw onderzoeksvraag te laten beantwoorden door studenten? Neem dan contact op met Peter van der Ham via p.vanderham@greenchemistrycampus.com of +31 (0)6 53 76 09 46

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant