15-08-2018

Verduurzamen van plastic verpakkingen: succesvolle GCC-minor

Mike Schiepers (technische bedrijfskunde), Pim van Rijthoven (civiele techniek), Rick Schenk (commerciële economie) en Jasper Corvers (integrale veiligheid) van Avans Hogeschool hebben succesvol een minorstudie afgerond die in kaart bracht op welke wijze de Green Chemistry Campus een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van plastic verpakkingen. Opdrachtgever was de Green Chemistry Campus.

Het doel van het onderzoek was om aan de hand van een interne analyse over de Green Chemistry Campus en een GAP-analyse over het convenant ‘’Raamovereenkomst tussen ministerie van infrastructuur & milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022’’ een advies te formuleren over de bijdrage van Green Chemistry Campus.

Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: op welke wijze kan de Green Chemistry Campus een bijdrage leveren aan het verduurzamen van plastic verpakkingen volgens de raamovereenkomst tussen de betrokken actoren?

Onderstaande figuur geeft de analyse weer.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over de mogelijkheid om úw onderzoeksvraag te laten beantwoorden door studenten? Neem dan contact op met Peter van der Ham via p.vanderham@greenchemistrycampus.com  of +31 (0)6 53 76 09 46

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant