Bedrijven

De volgende bedrijven en kennisinstellingen hebben zich reeds op de Green Chemistry Campus gevestigd; in alfabetische volgorde:

1. Biorizon

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus, richt zich op de technologische ontwikkeling voor de productie van functionele biobased aromaten voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings.

2. BioTorTech

BioTorTech is gespecialiseerd in biomassa pre-en postprocessing, waarbij nuttige mineralen, vezels en andere componenten worden gezuiverd. Hierbij ontstaan een drietal basis grondstoffen voor onder ander:BioFertilisers, BioEnergy en BioChemicals. Uit deze specifieke gezuiverde BioGrondstoffen kunnen meerdere producten worden gemaakt, o.a. voor de agro, papier en chemische industrie.

3. Centre of Expertise Biobased Economy

De missie van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is bedrijven helpen in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving kunnen dragen en vormgeven. De activiteiten van het CoE BBE zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het over het verkrijgen van goed opgeleide professionals, faciliteiten voor prototyping en een centraal kennispunt voor biobased onderwijs, onderzoek en facilitering. Om hierin te kunnen voorzien werkt het CoE BBE met de volgende pijlers; biobased onderwijs innovatie, toegepast biobased onderzoek en business support. Het CoE BBE is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

4. Groenevaert

Management en consultancy op het gebied van de bio-gebaseerde economie en gerelateerde cleantech activiteiten door Willem Sederel.

5. Millvision

De core business van Millvision is het geven van support bij optimalisatie (gedreven door proces en kostenreductie) en innovatie (meer en meer product en markt gedreven) bij onze opdrachtgevers en partners: vaak in samenwerking met derden. Millvision heeft papier/pulptechnologie, milieutechnologie en biochemie als speerpunt en acteert meer en meer als platform organisatie. De missie van Millvision (MKB) is om bedrijven te supporten om daadwerkelijk een vergroenings stap te kunnen maken op zowel product als proces gebied. Millvision heeft een goede reputatie als het gaat om innovatie daadwerkelijk om te zetten naar business via een marktintroductie. We zitten op de Green Chemistry Campus omdat we te midden van gelijkgestemde bedrijven ons gezicht willen laten zien om business opportunity's een kans te geven.

6. Nettenergy

Nettenergy produceert duurzame energie en grondstoffen uit plantaardige biomassa. Het heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van de innovatieve flash pyrolyse technologie PyroFlash, het produceren van hoogwaardige pyrolyse olie en het toepassen van pyrolyse-olie in dieselmotoren en warmte-krachtkoppeling (WKK). Nettenergy richt zich op lokale markten waarbij de grondstof (hout, gras, gewasresten) voor het pyrolyse proces al aanwezig zijn. Nettenergy wil de eigenaren van deze grondstof (gemeentes, bosbeheerders, landbouwers) in staat stellen zelf elektriciteit en warmte op te wekken. Hiervoor wordt gewerkt vanuit een uniek concept: de mobiele pyrolyse installatie.

7. Nimaro Ageno Consult

Nimaro Ageno Consult biedt onafhankelijk advies aan klanten uit de chemische industrie die geconfronteerd worden met de noodzaak bestaande producten verder te ontwikkelen of nieuwe te lanceren en - indien gewenst - te beschermen met paten(en). Doordat de expertise van Nimaro Ageno Consult op technisch-wetenschappelijk vlak ligt, vervult het bureau in het valorisatietraject regelmatig een brugfunctie tussen (eventueel academisch) idee en commercieel product. Henri Grünbauer is gecertificeerd 6sigma 'black belt'. In voorkomende gevallen steekt hij zelf de handen uit de mouwen om een goed idee te testen. Zijn specialiteit en ervaring liggen op het gebied van de ontwikkeling van producten, gebaseerd op tweede generatie 'renewables', zoals lignine, bietenpulp en –in het GCC onderzoek- biomassa

8. NNRGY Crops

NNRGY Crops teelt olifantsgras op braakliggende bouwgrond die als gevolg van de economische tegenwind voorlopig niet wordt gebruikt. Olifantsgras bevat cellulose en lignine waar NNRGY 'Hierpapier' van maakt en op termijn biobased bouwmaterialen en bioplastic. NNRGY werd na het winnen van de Zuid-Hollandprijs in 2012 opgericht en stond een jaar later in de Top 100 van meest innovatieve MKB-bedrijven van Nederland. Het bedrijf bereikte tweemaal de finale van de TEDxAmsterdam Award.

9. Retoplast

RetoPlast is een leider op het gebied van verwerken en recyclen van plastic. Wij bieden onze business partners, in zowel Europa als daarbuiten, complete verwerkingsconcepten aan op het gebied van plastic recycling. Inclusief het bijhorende logistiek en verpakkingsproces. Sinds mei 2012 is de sales en marketing afdeling van RetoPlast aanwezig op het CIC van de Green Chemistry Campus. Verder heeft RetoPlast als een van de doelen gesteld: het ontwikkelen van ’s werelds eerste commerciële bio based blowmolding HDPE.

10. TNO

De missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van  de samenleving duurzaam versterken. TNO verlegt grenzen onder andere door het combineren van expertises en het opzetten van shared research zoals op de Green Chemistry Campus. De duurzaamheidsrevolutie in de chemische industrie biedt enorme kansen om innovaties te bewerkstelligen in het gebruik van grondstoffen, productiemethoden en waardeketens. TNO helpt daarbij door samen met de chemische industrie te werken aan ontwikkeling en toepassing van duurzame grondstoffen, producten, processen en productieketens.

11. VITO

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft het Belgische VITO innoverende technologische oplossingen en geeft wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken.

Deze pagina delen:

Partners en initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus: