Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

10-02-2020

Workshop Track – Loodvrije Recreatieve Visserij

Binnen de recreatieve sportvisserij wordt veel lood gebruikt, in allerlei vormen, met een totale jaarlijkse hoeveelheid van ruim 500 ton (bron: Emissieregistratie Deltares). Dit komt terecht in het water, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om sportvisserij en recreatie in en op het water ook in de toekomst mogelijk te houden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het lood in het water terechtkomt.

Help mee Loodvrije Recreatieve Visserij

Vissers zijn zich er niet altijd van bewust hoe giftig lood is voor hun gezondheid en voor het water waar zij in vissen. Met blote handen wordt het vislood aangeraakt, waarna de visser rustig met deze besmette handen zijn broodje vastpakt en oppeuzelt. Veel vissers gieten zelf hun lood, of nemen vislood mee in huis. Dat brengt grote risico’s met zich mee voor kinderen in die omgeving.

Voor stakeholders en partijen uit de keten  van de recreatieve visserij, organiseert Green Chemistry Campus in samenwerking met CIRCO drie ééndaagse workshops met als doel om samen concrete stappen te zetten in het realiseren van loodvrije wateren.

Deze workshop wordt georganiseerd voor producenten en importeurs van vislood, sportvisserijwinkels, waterschappen, gemeenten, provincies en GGD’s.

Programma

Dag 1 - Kansen in kaart brengen (dinsdag 31 maart 2020) 

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circular design principes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd. 

Dag 2 – Uitwerking (dinsdag 14 april 2020)

Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit het boek ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie (dinsdag 21 april 2020)

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.

 

 

Waarom meedoen?

Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Je vergroot je concurrentiekracht en je creëert nieuwe waarden voor je organisatie  en je klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van je businessmodel. Is hij toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?

  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je krijgt toegang tot concreet bruikbare kennis en tools.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je organisatie of bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn. 
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Je draagt als organisatie bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden, en waarin het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen een halt wordt toegeroepen. 
  • De CIRCO Track wordt verzorgd door ervaren CIRCO-trainers.
  • One time opportunity: dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!

Voor wie 

Deze Track is gericht op producenten en importeurs van vislood, sportvisserij winkels, waterschappen, gemeenten, provincies en GGD’s. Een Track biedt plaats aan maximaal 11 bedrijven. Van elk bedrijf doen twee personen mee, een duo van een designer/ingenieur/business developer en iemand met een commerciële rol, die de markt, klanten en stakeholders kent. Zowel de interactie tussen de bedrijven als de interactie tussen de twee disciplines van een bedrijf, voegt veel waarde toe aan het Track-proces.

Kosten

De kosten voor deelname zijn € 500,- ex btw per bedrijf (voor 2 personen). De reguliere prijs bedraagt € 2.000,- ex btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie

Green Chemistry Campus, Auvergnedijk 2, 4612 PZ Bergen op Zoom