Business Accelerator
voor de opschaling van
Biobased Innovaties

De Green Chemistry Campus faciliteert biobased innovatie.

Heb je een vernieuwende biobased oplossing bedacht voor duurzaam bouwen of duurzame verpakkingen? Wil je slimmer omgaan met reststromen of wil je bouw- of verpakkingsmaterialen verduurzamen? We helpen graag!