Drijfveren

De biobased economy waarin hernieuwbare grondstoffen fossiele grondstoffen vervangen, is steeds zichtbaarder. Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten leveren graag een bijdrage aan deze nieuwe realiteit. Omdat ze er brood in zien, omdat ze een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving, omdat ze risico's willen ondervangen of omdat ze zichzelf genoodzaakt zien door veranderende wet- en regelgeving of de publieke opinie.

De Green Chemistry Campus heeft jarenlange ervaring met het faciliteren en versnellen van biobased innovaties. Door uw bedrijf op de Campus te vestigen komt u eenvoudig op het spoor van kansen die u als ondernemer verder brengen. 

Drijfveren voor biobased innovatie

1. Stijgende marktvraag naar biobased producten

Consumenten en merken als Coca Cola, MARS, Unilever, IKEA, Samsung en LEGO stellen steeds hogere eisen aan de duurzaamheid van hun producten. Biobased producten maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Zo moeten alle LEGO-blokjes tegen 2030 biobased zijn, presenteerde Coca Cola onlangs 's wereld eerste volledig biobased colafles en wil IKEA vanaf 2020 alleen nog maar gerecycled of biobased plastic gebruiken in haar producten. De stijgende marktvraag vanuit deze bedrijven zorgt ervoor dat ook chemische bedrijven in de toeleveringsketen van deze consumentenproducten zich genoodzaakt zien om hun producten te vergroenen. 

Om de ambities van deze bedrijven mogelijk te maken zijn technologische innovaties nodig. Innovaties die een bedrijf niet alleen kan ontwikkelen, omdat de materie te complex is, de investering te hoog of het bedrijfsmodel te onzeker. Vandaar dat de industrie, MKB'ers en kennisinstellingen het principe van open innovatie omarmen: input vanuit verschillende disciplines en vanuit de hele toeleveringsketen zorgt voor nieuwe inzichten en onverwachte toepassingen.

Bedrijven die werken volgens het principe van open innovatie delen investeringen en risico's, terwijl ze meeliften en profiteren van het gezamenlijke succes. Op de Green Chemistry Campus zijn diverse open innovatie clusters actief, onder meer rond bio-aromaten, pyrolyse, coatings, natuurlijke kleurstoffen en vezels als vulmiddel in plastics. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op.

2. Onderscheidend zijn en blijven

Stilstand is achteruitgang. Door innovatie onderscheiden bedrijven zich van hun concurrenten en door te participeren in baanbrekende open innovatie clusters, zoals op de Green Chemistry Campus, verzekeren bedrijven zich van een koploperspositie.

3. Behoefte om biomassa optimaal te benutten

Nog niet zo lang geleden moesten bedrijven betalen voor het laten afvoeren van organisch afval. Nu heeft de circulaire economie haar intrede gedaan en bestaat afval niet meer, maar vormt het een waardevolle grondstof. Juist in West-Brabant, waar de Green Chemistry Campus is gevestigd, is biomassa in overvloed aanwezig door de grote concentratie van agrarische bedrijven. Daarnaast blijkt de regio wereldwijd concurrerend te zijn in de productie van suikers die de basis kunnen vormen van hoogwaardige chemicaliën die tot dusver uit fossiele, niet hernieuwbare bronnen werden ontwikkeld.

Op de Green Chemistry Campus ontwikkelen innovatieve ondernemers hoogwaardige chemicaliën uit suikers. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op.

4. Noodzaak om aan (nieuwe) wetgeving te voldoen & risico's te vermijden

De omgeving van chemische bedrijven verandert snel: grondstofprijzen staan onder druk, de leveringszekerheid van grondstoffen is instabiel, de uitstoot van CO2 wordt steeds meer aan banden gelegd en de druk om duurzamer te produceren neemt toe. Enerzijds worden bedrijven door (nieuwe) wetgeving gedwongen om te voldoen aan duurzaamheidseisen, anderzijds biedt de nieuwe realiteit kansen om duurzamer te produceren. Biobased chemicalien en producten hebben vaak unieke eigenschappen die ze onderscheiden van fossiel gebaseerde producten. 

5. Wens om een positieve reputatie te krijgen en behouden

Bedrijven die aan biobased innovaties werken kunnen vaak op veel positieve aandacht rekenen van de media. Dit heeft vaak een gunstig effect op de relatie met klanten, medewerkers, investeerders en andere belanghebbenden. 

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant