Clusters

Op de Green Chemistry Campus werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties op het snijvlak van agro & chemie.

Binnen de Biobased Delta, waar de Green Chemistry Campus onderdeel van uitmaakt, zijn onderstaande thematische clusters gevormd met een link naar biobased chemie.


Bio-aromaten

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus, werkt op de Campus aan de technologische ontwikkeling voor de productie van functionele biobased aromaten voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Doel is om commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken voor 2025.

Contact
Joop Groen
Manager Business Development
M +31 6 51 91 80 96
E joop.groen@tno.nl


Natuurlijke kleurstoffen

Ruim 20 bedrijven en het Centre of Expertise Biobased Economy werken op de Green Chemistry Campus in het Kleuren Applicatie Centrum (KLAC) samen om duurzame kleurstoffen te ontwikkelen en toe te passen in textiel, coatings, papier en bio-kunststoffen. Bedrijven met vragen over natuurlijke kleurstoffen kunnen terecht bij het KLAC. Ook de creatieve sector is hier nadrukkelijk aanwezig.

Contact 
Leon Joore
Manager Business Development
M +31 (0)6 515 867 76
E l.joore@rewin.nl


Biopolymeren

Het Biopolymeer Applicatie Centrum, of kortweg BAC, is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die reeds actief is op het gebied van bioplastics of overweegt om deze toe te passen. Het is een platform in de ruimste betekenis van het woord.

 

Contact  
Pieter Meuwissen
Manager Business Development
M +31 (0)6 15 24 98 64
E pmeuwissen@bom.nl


Natuurvezels

De focus van het Natuurvezel Applicatie Centrum-NAC ligt op hout (papier)- en agro(rest)vezel ten behoeve van de papier-, karton-, en composietensector. De applicaties zijn gericht op packaging, hygiëne & office papers, bouw en horticulture. Het centrum doet onder andere onderzoek naar het gebruik van natuurvezels onder andere in verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie. Daarnaast ontwikkelt het cluster nieuwe biobased producten zoals vangrails en afbreekbare potten voor planten.

Contact
Leon Joore
Manager Business Development
M +31 (0)6 515 867 76
E l.joore@rewin.nl


Biobased verpakkingen 

De markt voor hernieuwbare verpakkingen ontwikkelen, dat is het doel van dit cluster. Daarbij vormen de eisen van merkfabrikanten het uitgangspunt. Samen met MKB bedrijven gaan we op zoek naar nieuwe concepten, liefst uit bijproducten van de agrofoodsector. De biobased Marswikkel is daarvan een mooi voorbeeld.

Contact
Pieter Meuwissen
Manager Business Development
M +31 (0)6 15 24 98 64
E pmeuwissen@bom.nl


Groen (ver)bouwen

Het doel van dit cluster is het realiseren van nieuwe businessketens om inspirerende voorbeelden te ontwikkelen die helpen om de transitie naar meer biobased toepassingen in de bouw te versnellen. Het cluster heeft op dit moment bijna honderd deelnemers (leveranciers, producenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten e.a.) Het cluster brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Contact
Esther Stapper
Cluster coordinator
M +31 (0)6 44348214
E Info@stapperduurzaamadvies.nl


Pyrolyse   

Het Pyrolyse cluster brengt de gehele waardeketen bij elkaar en werkt aan opschaling van innovaties. Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof, of afval wordt ontleed door ze zonder de aanwezigheid van zuurstof tot hoge temperatuur te verhitten.


Contact
Wiebe Logghe
Manager Business Development
M +31 (0)6 22 66 39 34
E w.logghe@rewin.nl


Coatings   

Het coating cluster brengt de gehele waardeketen van plant tot klant bij elkaar en werkt aan de realisatie van showcases op het gebied van biobased coatings. Het betreft hier applicaties voor bouw/infra, textiel, papier en kunststof. Op dit moment is het cluster erg actief op het gebied van muurverven (bouwsector) en papiercoatings ter verbetering van bepaalde barrière eigenschappen. Technologieën: Micro Cellulose Fibers en Nanotechnologie.

Contact
Leon Joore
Manager Business Development
M +31 (0)6 515 867 76
E l.joore@rewin.nl


Biocomposieten

Het biocomposieten cluster brengt met name de thermoplastische en thermoset composiet werelden bij elkaar. Op dit moment is er speciale aandacht voor showcases op Infra- en Verpakkingsgebied. Hier wordt samengewerkt met het Biopolymeren Applicatie Centrum en het Natuurvezel Applicatie Centrum.

Contact  
Leon Joore
Manager Business Development
M +31 (0)6 515 867 76
E l.joore@rewin.nl


Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant