Ravelijnlezing 2018

Petra Koenders, directeur Green Chemistry Campus zal tijdens de Ravelijnlezing optreden als dagvoorzitter. 

De Ravelijnlezing is een kennis- en netwerkevent dat jaarlijks plaatsvindt in Bergen op Zoom. Het event wil een verbindende factor zijn tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio. Het delen van kennis middels diverse lezingen waarbij de sprekers een voor de Deltaregio actueel thema vanuit verschillende invalshoeken belichten, staat hierbij centraal. De lezing trekt jaarlijks 300 tot 350 belangstellenden.

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant