Natural Fibertastic 2.0

De Green Chemistry Campus is aanwezig op het event 'Natural Fibertastic 2.0'. 

Natural Fibertastic is een event waar opdrachtgevers en ondernemers elkaar treffen vanuit de Biobased Delta, met de nadruk op het inzetten van (natuur)vezels voor materialen voor diverse applicaties, zoals voor de bouw en infra werken. Ook wordt er een doorkijk gegeven naar ontwikkelingen in andere sectoren; we kunnen van elkaar leren. Praktische cases, uitdagingen en oplossingen binnen de scope van o.a. opschaling, kwaliteit, realisatie en financiering zullen de aandacht krijgen in de vorm van presentaties, natuurvezel materialen en producten markt, matchmaking met voldoende ruimte om te netwerken. Het event heeft een internationaal tintje, omdat veel Europese partijen de Delta regio weten te vinden voor onderzoek en prototype ontwikkeling.

Programma

In de ochtend vinden er in parallelsessie project meetings plaats passend binnen het natuurvezel applicatie ontwikkelings programma, hier worden partners specifiek voor uitgenodigd.
Vanaf 13:00 uur start de inloop van het plenaire middag programma. Dit programma heeft als werktitel: Van ondernemers voor ondernemers; met veel praktische voorbeelden en ervaringen.
Het event vindt plaats in de regio Bergen op Zoom.

Als u in aanmerking wilt komen voor een uitnodiging dan kunt u contact opnemen via welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu

Initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus

Rewin
Sabic
Gemeente Bergen op Zoom
Provincie Noord-Brabant