Hier werken we samen aan de versnelling
van de grondstoffentransitie

30-03-2023 - 30-03-2023 / Green chemistry campus

Jaarvergadering Stichting Platform Piping Design

Op donderdag 30 maart vindt op onze Campus de jaarvergadering van Stichting Platform Piping Design plaats. De stichting heeft tot doel het vakgebied Piping Design in de breedste zin van het woord te promoten. De stichting houdt toezicht op de kwaliteit van de Piping opleidingen.