Locatie

De Green Chemistry Campus is gevestigd op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom.

West-Brabant wereldwijde biobased hotspot

Voor een succesvolle biobased economy waarin groene grondstoffen de rol overnemen van fossiele grondstoffen zoals aardolie zijn drie zaken nodig:

  1. regionaal aanbod van groene reststromen uit de landbouw
  2. bedrijven met chemische kennis en faciliteiten
  3. een bloeiende logistieke sector met goede verbindingen

Al deze cruciale factoren komen op een unieke manier samen in West-Brabant. Er is een grote agrofood industrie waar bijvoorbeeld Suiker Unie en Royal Cosun deel van uitmaken. Chemische bedrijven zoals SABIC zijn hier al decennia lang gevestigd en wat te denken van de havens in Rotterdam en Antwerpen. Het is dus geen toeval dat de Green Chemistry Campus juist in Bergen op Zoom is neergestreken op het terrein van SABIC.

Biobased Corridor

In West-Brabant vormen de Green Chemistry Campus (chemie), Nieuw Prinsenland (behandeling van biomassa) en Moerdijk (haven) een biobased corridor.

Biobased Delta

De Green Chemistry Campus maakt deel uit van de Biobased Delta: het samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland waar onder de noemer 'Agro meets Chemistry' wordt gewerkt aan het verwaarden van agro-reststromen in biobased innovaties. De Biobased Delta staat in Europa stevig op de kaart als centrum van topkennis en bedrijvigheid. Dat trekt nieuwe bedrijven aan en heeft daardoor op termijn een gunstig effect op de werkgelegenheid.

In 2015 publiceerde het gerenommeerde Deloitte een rapport dat concludeert dat de Biobased Delta wereldwijd concurrerend is als het gaat om het verwaarden van suikers uit agrarische reststromen in biobased chemicaliën. Dat komt onder meer door het ecosysteem waar biomassa, kennis en faciliteiten op een unieke manier samenkomen. 

Deze pagina delen:

Partners en initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus: