Focus

De Green Chemistry Campus helpt innovatieve ondernemers om hoogwaardige chemicaliën uit suikers ontwikkelen.

Op de Campus kunnen deze bedrijven, die de startersfase al achter zich hebben gelaten, hun concept verder ontwikkelen om het klaar te stomen voor testen in een demoplant, een pilot en uiteindelijk marktintroductie. De Green Chemistry Campus biedt hen hiertoe niet alleen fysieke faciliteiten zoals laboratoria van wereldklasse, uniek vormgegeven werkplekken en een professionele infrastructuur, maar ook hulp en ondersteuning op het vlak van business development, financiering en PR. 

Behalve jonge innovatieve bedrijven werkt de Campus ook samen met kennisinstellingen. Zo werken TNO en het Vlaamse VITO op de Campus al enkele jaren samen in het shared research center Biorizon om functionele aromaten uit suikers en lignine te ontwikkelen. 

Tot slot biedt de Campus ook ruimte voor groeiende bedrijven en dienstverleners die binnen de inhoudelijk focus passen: het ontwikkelen van hoogwaardige chemicalien uit suikers. 

Biobased piramide: hoogwaardige chemicaliën & materialen

Binnen de biobased piramide die de benodigde hoeveelheid biomassa afzet tegen de toegevoegde waarde, richt de Green Chemistry Campus zich op hoogwaardige chemicaliën, materialen en coatings voor de chemische industrie. 

Open innovatie: verwaarden van suikers in chemicaliën

Op de Green Chemistry Campus werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan het verwaarden van suikers uit agrarische reststromen in hoogwaardige chemicaliën. Deze chemicalien werden tot dusver uit fossiele bronnen (aardolie & -gas) vervaardigd. Door het ontwikkelen van groene alternatieven wordt CO2-uitstoot die bijdraagt aan klimaatverandering voorkomen. 

De focus van de Green Chemistry Capus ligt op het ontwikkelen van hoogwaardige chemicalien uit suikers. Daarnaast wordt ook onderzoek verricht naar de toepassing van vezels als versteviging in plastics, natuurlijk kleurstoffen en algen. Wilt u hier meer over weten of bent u benieuwd hoe de Campus uw onderneming zou kunnen helpen? Neem dan contact op. 

Deze pagina delen:

Partners en initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus: